Varaudu sähköpulaan

Energiakriisi koettelee Suomea ja tulevana talvena Suomea voi uhata sähköpula. Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Mikäli tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkön kulutusta, seurauksena on sähköpula. Tällöin kulutusta voidaan joutua rajoittamaan. Viimeisenä toimenpiteenä ovat kuluttajiin kohdistuvat kiertävät sähkökatkot koko Suomessa.

Sähköpulan kehittyminen

Sähköpulatilanne voi syntyä usealla eri tavalla, kuten pitkäkestoisen kylmän pakkasjakson, merkittävän voimalaitoksen vikaantumisen tai sähkön siirtoyhteyden häiriön, tai näiden yhdistelmän seurauksena.

Suomessa sähkönkulutus on voimakkaasti riippuvainen lämpötilasta. Etenkin kylmän pakkasjakson aikana on erittäin tärkeää, että kaikki kotimainen sähköntuotanto toimii ja siirtoyhteydet Ruotsin ja Suomen välillä ovat kunnossa.

Kiertävät sähkökatkot

Kantaverkkoyhtiö Fingrid vastaa sähköjärjestelmän toiminnasta. Sähköpulan uhatessa Fingrid ryhtyy toimiin estääkseen valtakunnallisen suurhäiriötilanteen. Sähkön kulutuksen rajoittamisen tarkoituksena on sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitäminen. Kiertävät sähkökatkot ovat sähköpulassa välttämätön, viimeinen keino sähköjärjestelmän romahtamisen estämiseksi.

Ennakoidussa sähköpulatilanteessa Fingrid ilmoittaa jakeluverkonhaltijoille (mukaan lukien Koillis-Satakunnan Sähkö), että niiden tulee kytkeä irti tietty määrä kulutusta omassa verkossaan 15 minuutin kuluessa. Koillis-Satakunnan Sähkö on varautunut tilanteeseen ja yhtiöllä on valmiina suunnitelma kiertävien katkojen toteuttamiseen. Katkaistavia kiinteistöjä ei ole mahdollista valita yksittäin, vaan katkot toteutetaan ryhmissä johtolähdöittäin. Sähkökatkot toteutetaan noin 2 tunnin katkoina. Tilanteen pitkittyessä samalle alueelle voidaan joutua kohdistamaan katkoja useamman kerran, kuitenkin siten, että sähköt pyritään pitämään päällä noin kahden tunnin ajan katkojen välissä.

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten kohteiden sähkön saanti pyritään turvaamaan. Äkillisessä sähköpulatilanteessa tai ennalta-arvaamattomassa häiriötilanteessa sähköt voivat katketa myös näistä kohteista.

Tiedotus asiakkaille

Sähköpulan riskin kasvaessa siitä tiedotetaan ja uutisoidaan laajasti. Koillis-Satakunnan Sähkö tiedottaa uhkaavasta, ennakoidusta sähköpulasta nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä tekstiviestitse. Kiertävien sähkökatkojen alkaessa sähköjen katkaisusta pyritään ilmoittamaan niiden kohteeksi joutuville asiakkaille tekstiviestitse sekä yleisellä tasolla sosiaalisessa mediassa ja nettisivuilla. Tilanne saattaa kuitenkin kehittyä myös niin nopeasti, ettei etukäteistiedottaminen ole mahdollista.

Mitä voit itse tehdä?
  1. Vähennä sähkön kulutusta. Tärkein tehtävä jokaisella suomalaisella on vähentää omaa sähkön kulutustaan. Sähkön kulutuksen vähentäminen vaikuttaa sekä sähkön hintaan että sähkön riittävyyteen.
  2. Ajoita kulutuksesi. Sähkön kulutus on suurimmillaan arkiaamuisin kello 8–10 ja uudelleen alkuillasta tavallisimmin kello 16–17 ja uudelleen 19–20 välillä. Ajoittamalla oma kulutuksesi näiden kulutuspiikkien ulkopuolelle, voit omalta osaltasi ehkäistä sähköpulan syntymistä. Erityisen tärkeää on vähentää sähkönkäyttöä, jos kohonneesta sähköpulan mahdollisuudesta tiedotetaan ennakkoon.
  3. Tarkista omat tietosi Koillis-Satakunnan Sähkön Online-palvelusta. Sähköpulan uhatessa tiedotamme asiakkaita tekstiviestitse, joten on tärkeää, että asiakastiedoissamme on oikea puhelinnumero.
  4. Seuraa viestintää. Ota viimeistään nyt seurantaan Koillis-Satakunnan Sähkön internet-sivut ja somekanavat (www.ksat.fi, Facebook, Instagram).
  5. Varaudu. Huolehdi kotitaloutesi varautumisesta 72 h periaatteella (https://72tuntia.fi/).

 

Lue lisää:

Sähköpulasta Fingridin sähköpula-sivulta
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/tietoa-sahkopulasta/.

Sähkönsäästövinkkejä Motivan sivuilta.
(https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/energiansaasto_on_varautumista)

Astetta Alemmas -kampanja
(https://www.astettaalemmas.fi/)