Killin Voima Oy

Killin Voima Oy on Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n tytäryhtiö, ja se tuottaa sähköä kuudella vesivoimalaitoksella. Laitokset sijaitsevat Virtain Killinkoskella ja Soininkoskella, Parkanon Käenkoskella, Kalajoen vesistössä Ylivieskassa ja Nivalassa sekä Perhonjoen vesistössä Kaustisella.

Killin Voima Oy on perustettu vuonna 1955, jolloin Killinkosken ja Soininkosken voimalaitokset ostettiin Ab. J. W. Enqvist Oy:ltä. Vuonna 1956 hankittiin enemmistöosuus Parkanoon voimalaitoksen rakentamista suunnittelevasta Käenkoski Oy:stä. Vuonna 2018 perustettu Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n tytäryhtiö, Perhon Voima Oy, osti Ylivieskan, Nivalan ja Kaustisen vesivoimalaitokset Korpelan Voima Oy:ltä. Vuoden 2021 alussa nämä voimalaitokset siirtyivät kokonaisuudessaan Killin Voiman omistukseen, kun Perhon Voima sulautui Killin Voimaan.

Kaikkien voimalaitosten ohjaukset suoritetaan Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n käyttökeskuksesta. Myös laitosten huolto ja kunnossapito hoidetaan paikallisin voimin. Killin Voima Oy:n toimitusjohtajana toimii Anu Rantala ja käyttöpäällikkönä Juha Koivula.

Killinkosken voimalaitos
Hamarin voimalaitos

Killinkosken voimalaitos

Kokemäenjoen vesistössä Virroilla sijaitseva Killinkosken nykyinen voimalaitos on rakennettu vuonna 1972. Vesi johdetaan voimalaitoksen turbiiniin noin puolen kilometrin mittaista kalliotunnelia pitkin, putouskorkeuden ollessa noin 23 metriä. Voimalaitoken suurin teho on 4,5 MW ja vuotuinen tuotettu energia keskimäärin 17,6 GWh.

Hamarin voimalaitos

Kalajoen vesistössä Ylivieskassa sijaitseva Hamarin vesivoimalaitos on rakennettu vuonna 1984. Voimalaitoksessa on kaksi erikokoista turbiinia, joista pienempi on kytketty asynkronigeneraattoriin. Putouskorkeus on noin 6,5 metriä. Voimalaitoksen suurin teho 2 MW + 0,5 MW ja vuotuinen tuotettu energiamäärä keskimäärin 7,6 GWh.

Soininkosken voimalaitos
Padingin voimalaitos

Soininkosken voimalaitos

Soininkoskessa on ollut voimalaitos vuodesta 1924 saakka ja se on saneerattu vuonna 1980. Vanha koneasema on purettu saneerauksen yhteydessä pois. Voimalaitos sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Virroilla. Soininkosken suurin teho on noin 1,4 MW, putouskorkeus hieman yli kuusi metriä ja vuotuinen tuotettu energiamäärä noin 5,6 GWh.

Padingin voimalaitos

Padingin voimalaitos sijaitsee Nivalassa, Kalajoen vesistössä. Se on rakennettu vuonna 1979. Padingin suurin teho on noin 1,1 MW, putouskorkeus noin 4,5 metriä ja vuodessa se tuottaa energiaa keskimäärin 4,1 GWh.

Käenkosken voimalaitos
Pirttikosken voimalaitos

Käenkosken voimalaitos

Käenkosken voimalaitos on rakennettu vuonna 1957 ja se sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Parkanossa. Käenkosken vuotuinen tuotettu energia on keskimäärin 4,2 GWh, suurin teho noin 1,8 MW ja putouskorkeus 14 m. Voimalaitoksen tuottama sähkö siirretään Leppäkosken Sähkö Oy:n jakeluverkkoon.

Pirttikosken voimalaitos

Pirttikosken jo 1900-luvun alussa rakennettu voimalaitos on uusittu vuonna 1995. Se sijaitsee Kaustisella, Perhonjoen vesistössä. Pirttikosken vuotuinen tuotettu energiamäärä on keskimäärin 3,5 GWh, suurin teho 0,5 MW ja putouskorkeus 4 metriä.

Killin Voima Oy:n hankkeet

Inhankosken vesivoimahanke

Killin Voiman hanke koskee vesivoimalaitoksen rakentamista Ähtäriin Inhankoskelle. Suunniteltu vesivoimalaitos tuottaisi energiaa vuositasolla noin 3150 MWh.

Killin Voima sai joulukuussa 2018 aluehallintovirastolta luvan Inhankosken vesivoimalaitoksen rakentamiseksi. Lupapäätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen tammikuussa 2019. Vaasan hallinto-oikeus antoi asiassa päätöksen heinäkuussa 2022 ja palautti lupahakemuksen aluehallintovirastoon uudelleen käsiteltäväksi. Yhtiö päätti jatkaa lupaprosessia ja uusi hakemus vesivoimalaitoksen ja siihen liittyvän kalatien rakentamiseksi on jätetty aluehallintovirastoon heinäkuussa 2023. Päätöstä odoteaan vuoden kuluessa.

Killin Voima vie hanketta eteenpäin yhteistyössä paikallisten kanssa.

Y-tunnus: 0157940-5
Verkkolaskuosoite: 003701579405
Operaattori: CGI Suomi Oy
Operaattorin välittäjätunnus: 003703575029

Paperilaskut lähetetään osoitteeseen:
Killin Voima Oy
PL 25
34801 VIRRAT

Toimitusjohtaja Anu Rantala, puh. 044 7355 224
Käyttöpäällikkö Juha Koivula, puh 044 7355 242
Sähköposti etunimi.sukunimi@ksat.fi

Vikapäivystys ja vesistöasiat, puh. 03 4855 400

Tilinpäätös Killin Voima Oy 2022