Killin Voima Oy

Killin Voima Oy on Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n tytäryhtiö, ja se tuottaa sähköä kolmella vesivoimalaitoksella. Laitokset sijaitsevat Virtain Killinkoskella ja Soininkoskella, sekä Parkanon Käenkoskella.  Killin Voima Oy on perustettu vuonna 1955, jolloin Killinkosken ja Soininkosken voimalaitokset ostettiin Ab. J. W. Enqvist Oy:ltä. Vuonna 1956 hankittiin enemmistöosuus Parkanoon voimalaitoksen rakentamista suunnittelevasta Käenkoski Oy:stä.

Kaikkien kolmen voimalaitoksen ohjaukset suoritetaan Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n käyttökeskuksesta. Myös laitosten huolto ja kunnossapito hoidetaan paikallisin voimin. Killin Voima Oy:n toimitusjohtajana toimii Anu Rantala ja käyttöpäällikkönä Juha Koivula.

Killinkosken voimalaitos

Killinkosken nykyinen voimalaitos on rakennettu vuonna 1972. Vesi johdetaan voimalaitokse turbiiniin noin puolen kilometrin mittaista kalliotunnelia pitkin, putouskorkeuden ollessa noin 23 metriä. Voimalaitoken suurin teho on 4,5 MW ja vuotuinen tuotettu energia keskimäärin 17,6 GWh.

Soininkosken voimalaitos

Soininkoskessa on ollut voimalaitos vuodesta 1924 saakka ja se on saneerattu vuonna 1980. Vanha koneasema on purettu saneerauksen yhteydessä pois. Soininkosken suurin teho on noin 1,4 MW, putouskorkeus hieman yli kuusi metriä ja vuotuinen tuotettu energiamäärä noin 5,6 GWh.

Käenkosken voimalaitos

Käenkosken voimalaitos on rakennettu vuonna 1957. Käenkosken vuotuinen tuotettu energia on keskimäärin 4,2 GWh, suurin teho noin 1,8 MW ja putouskorkeus 14 m. Voimalaitoksen tuottama sähkö siirretään Leppäkosken Sähkö Oy:n jakeluverkkoon.

Killin Voima Oy:n hankkeet

 

Inhankosken vesivoimahanke

Killin Voiman hanke koskee vesivoimalaitoksen rakentamista Ähtäriin Inhankoskelle. Suunniteltu vesivoimalaitos tuottaisi energiaa vuositasolla noin 3150 MWh.

Killin Voima sai joulukuussa 2018 aluehallintovirastolta luvan Inhankosken vesivoimalaitoksen rakentamiseksi. Lupa ei ole vielä lainvoimainen, vaan se on Vaasan hovioikeuden käsittelyssä.

Killin Voima vie hanketta eteenpäin yhteistyössä paikallisten kanssa.

Tilinpäätös Killin Voima Oy 2019