Sähköliittymät

Kiinteistön liittämiseksi sähköverkkoomme tarvitaan aina kirjallinen liittymissopimus. Sopimuksessa määritellään mm. liittymän koko, toimitusaika sekä liittymismaksun suuruus. Hinnoittelussa käytetään vyöhykehinnoittelua, hinnoitteluvyöhykkeen ulkopuolella sijaitseville kohteille määritellään alue- tai tapauskohtainen hinta. Liittymismaksu sisältää johdon rakentamisen liittämiskohtaan saakka. Liittymiskohta on normaalisti ilmajohtoverkossa pylvään latvassa ja maakaapeliverkossa tontin rajalla.

Liittymän toimitusaika on yleensä noin 6-8 viikkoa liittymissopimuksen allekirjoittamisesta. Uuden muuntamon rakentamista edellyttävissä tai muuten verkonrakentamisen kannalta laajoissa kohteissa toimitusaikaa tarvitaan 3-6 kuukautta.

Sähköliittymän tilaus

Rakentaja

  • selvittää etukäteen tarvittavan liittymäkoon ja uuden liittymän täsmällisen katuosoitteen
  • ottaa yhteyttä sähköyhtiöön riittävän ajoissa ja tekee liittymissopimuksen
  • valitsee sähkösuunnittelijan ja -urakoitsijan

Sähköyhtiö

  • hoitaa liittymissopimuksen tekemisen jälkeen verkoston suunnittelun ja tarvittavat rakennustyöt liittymispisteeseen
  • asentaa sähkömittarin ja kytkee käyttöpaikan sähköverkkoon

Urakoitsija

  • toimittaa ja asentaa mittauskeskuksen sekä liittymiskaapelin, sisältäen kaapelijatkon tontin rajalla*
  • tekee tarvittavat sähköasennustyöt
  • huolehtii asennusten määräysten noudattamisesta
  • tekee sähköturvallisuusmääräysten mukaisen käyttöönottotarkastuksen
  • tilaa sähköverkkoon kytkemisen hyvissä ajoin, vähintään viikkoa ennen toivottua ajankohtaa**. Tilaus tehdään yleistietolomakkeella.

* Koillis-Satakunnan Sähkö Oy voi toimia urakoitsijana liittymiskaapelin ja mittauskeskuksen osalta.

** Ei tarvita, jos liittymiskaapelin ja mittauskeskuksen toimittaa Koillis-Satakunnan Sähkö Oy

Sähköliittymän siirto uudelle omistajalle

Kiinteistökaupassa sähköliittymä ei kuulu kiinteistöön, joten myyjän ja ostajan tulee sopia sähköliittymän siirrosta erikseen kirjallisesti. Liittymän omistajan vaihto kannattaa mainita erikseen kauppakirjassa. Ilman kirjallista selvitystä emme voi siirtää liittymää uudelle omistajalle.

Liittymän siirtoasiakirja voi olla esimerkiksi kopio kauppakirjasta, lahjakirjasta tai perinnönjakokirjasta, niiltä osin jossa liittymän omistajan vaihtuminen ilmenee. Siirtoasiakirjan voi toimittaa meille sähköisesti osoitteeseen laskutus@ksat.fi.

Tilapäinen sähkön tarve

Tilapäisliittymästä veloitetaan liittymän rakentamis- ja purkamiskustannukset, työmaakeskuksen ja laskutusmittauksen asennus- ja irrotuskustannukset palveluhinnaston mukaan sekä vuokra liittymää varten tarvittavasta materiaalista. Tilapäisliittyjältä veloitettavat maksut ovat arvonlisäverollisia.

Kohteissa, mistä muodostuu jatkossa pysyvä käyttöpaikka (esim. rakennustyömaa), edellytetään varsinaisen liittymissopimuksen tekemistä alusta alkaen.

Liittymän sulakekoon muuttaminen

Jos sähkönkäyttösi lisääntyy, saatat tarvita suuremman pääsulakekoon. Pääsulake voi olla enintään liittymisoikeuden suuruinen, suurempi sulakekoko edellyttää lisäliittymän tilausta ja uuden liittymissopimuksen tekemistä. Sähkön käytön vähentyessä voit myös pienentää pääsulakekokoa, jolloin liittymisoikeutesi säilyy alkuperäisenä.

Liittymän purku

Mikäli liittymällä ei ole enää sähkönkäyttötarvetta, voi liittymissopimuksen irtisanoa, jolloin liittymä puretaan. Irtisanominen kannattaa vain, mikäli tiedät, että tarvetta sähkölle ei tule myöhemminkään. Irtisanominen tehdään aina kirjallisesti.

Liittymän purun yhteydessä käyttöpaikalta poistetaan sähkömittari ja mahdollisesti myös osa sähköverkkoa. Liittymän purun yhteydessä tarkistetaan, onko liittymällä palautuskelpoisia liittymismaksuja.

Liittymän purkuasioissa ota yhteyttä laskutukseen, puh. 03 4855 410 tai laskutus@ksat.fi.

Liittymien myynti:

Matti Kolari
Suunnittelupäällikkö
puh. 044 7355 240

Petri Lahti
Verkostosuunnittelija
puh. 044 7355 236

Liittymien myynti- ja mittausasioissa palvelee myös:

Ismo Mäntysalmi
Aluepäällikkö Virrat
puh. 044 7355 232

Tapio Puromäki
Aluepäällikkö Ähtäri
puh. 044 7355 283

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ksat.fi