1. Rekisterinpitäjä

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy
Y-tunnus: 0206323-2
PL 25, 34801 VIRRAT
Puhelin 03 4855 11
www.ksat.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Aija Ylä-Soininmäki
aija.yla-soininmaki@ksat.fi
puh. 044 7355 230

3. Rekisterin nimi

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käyttää asiakkaiden henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen ja toimitus
  • laskutus, maksujen valvonta ja perintä
  • rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja etämyynti
  • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • asiakkaiden perustiedot kuten nimi, henkilötunnus, postitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • käyttöpaikan perustiedot kuten osoite, asumismuoto ja omistussuhde, lämmitysmuoto, kulutusarvio ja tiedot kulutuksesta, pääsulakkeen koko sekä sähköliittymää koskevat tiedot
  • laskutus- ja maksuliikennetiedot kuten laskutustapa ja siihen pohjautuvat tiedot, eräpäivä, tiedot suorituksista sekä vakuus- ja perintätiedot
  • asiakkaan sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten tarjoukset, sopimukset, tuotteet ja palvelut hintoineen sekä alkamis- ja päättymispäivineen

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään tilausten, tarjouspyyntöjen, sopimusten ja muiden asiakaskontaktien yhteydessä. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailujen ja arvontojen yhteydessä. Näistä tiedoista tallennetaan ainoastaan niiden potentiaalisten asiakkaiden tiedot, jotka ovat antaneet markkinointi- ja yhteydenottoluvan.

Rekisterin tietoja voidaan päivittää myös ulkopuolisista tietolähteistä sekä Energiateollisuuden julkaiseminen sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisteristä ei lähtökohtaisesti luovuteta tietoja Koillis-Satakunnan Sähkö Oy -konsernin, alihankkijoiden, palveluntuottajien ja yhteistyökumppanien ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin viranomaiselle ja muille sähkömarkkinoilla toimiville energiayhtiöille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän laitteisto ja tietoverkot, joissa rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin ratkaisuin. Palvelimet sijaitsevat tiloissa, joihin on pääsy vain omalla tai valtuutettujen palveluntuottajien henkilöstöllä.

Rekisterin tietoihin on pääsy vain Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävien suorittamista varten. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Koillis- Satakunnan Sähkö Oy:n käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu ulkopuolisilta henkilöiltä.

10. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia vanhentuneen ja virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioiden yhteyshenkilölle, yhteystiedot yllä.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla siitä rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.