Sähkö-Virkeät Oy

Sähkö-Virkeät Oy on Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n ja Keuruun Sähkö Oy:n omistama alueverkkoyhtiö, jonka päätehtävänä on ylläpitää suurjännitteistä sähkönsiirtoverkkoa. 110 kilovoltin siirtoverkkoa yhtiöllä on kaikkiaan hieman alle 190 km. Alueverkko liittyy Fingrid Oy:n kantaverkkoon Alajärven ja Petäjäveden sähköasemilla. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Anu Rantala ja käyttöpäällikkönä Juha Koivula.

 

Sähkö-Virkeät Oy:n hankkeet

Multia-Seppäsperä 110 kV aluejohtohanke

 

Kyseessä on aluejohtoverkon (110 kV) hanke, jossa tarkoituksena on rakentaa uusi linja välille Multia – Seppäsperä. Selvitystyö käynnistettiin 2013 Keuruun Sähkön tilauksesta. Hankkeen tavoitteena on Multian taajaman sähköverkon säävarmuus.

Aiheesta pidettiin yleisötilaisuus marraskuussa 2017.  Keskustelun jälkeen päätettiin vielä kartoittaa uudelleen eri vaihtoehdot. Helmikuussa 2018 löydettiin kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu, joten linjan suunnittelu ja rakentaminen jatkuu.

Tilinpäätös Sähkö-Virkeät Oy 2019