Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Mikro- ja pientuotanto

Mikro- ja pientuotanto

Sähkön mikrotannolla tarkoitetaan sähkönkäyttöpaikkojen yhteyteen kytkettyä sähköntuotantolaitosta, jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa sähköä kulutuskohteeseen. Mikrotantolaitoksen tehorajana pidetään yleisesti 100 kVA:a. Yksityishenkilöiden rakentamien auringon energiaa hyödyntävien mikrotuotantolaitosten nimellisteho on useimmiten selvästi tätä pienempi. Tyypillisesti omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon tarpeisiin hankittava aurinkosähköjärjestelmän teho on muutamasta kilowatista kymmeneen kilowattiin. Pientuotantolaitoksista puhutaan, kun tuotantolaitteisto ylittää tehorajan 100 kVA, mutta tuottaa vähemmän kuin 800 000 kWh vuodessa.

Suurimman hyödyn mikro -ja pientuotannosta saa, kun pystyy käyttämään kaiken syntyvän sähkön itse. Kulutusta pitäisi siis joka hetki olla vähintään laitteiston tuotannon verran. Sähkön jakeluverkkoon myyntiä varten mikro- tai pientuotantolaitosta ei nykyisillä laitteiden ja sähkön hinnoilla kannata rakentaa.

Tuotantokohteen liittymismaksu eri tapauksissa

Liittymismaksua ei veloiteta, kun kyseessä on niin sanottu saarekelaitos, jonka tuottaman sähkön siirtyminen jakeluverkkoon on teknisesti estetty ja jonka tuottaja käyttää kokonaan itse. Liittymismaksua ei myöskään veloiteta, jos olemassa olevan sähkönkäyttöpaikan yhteyteen lisättävä jakeluverkkoon yhteydessä oleva tuotantolaitos on nimellisteholtaan niin pieni, että käyttöpaikan nykyinen pääsulake riittää ylijäämäsähkön verkkoon siirtämisen.

Mikäli jakeluverkkoon yhteydessä olevan tuotantolaitteiston nimellisteho ylittää käyttöpaikkaa varten hankitun sähköliittymän kapasiteetin, liittymän pääsulakkeen suurentamisesta veloitetaan liittymismaksu. Liittymismaksun suuruus riippuu tarvittavan pääsulakkeen koosta ja tuotantopaikan sijainnista.

Liittymismaksu veloitetaan aina, kun pientuotantolaitos rakennetaan paikkaan, johon ei ennestään ole sähköliittymää ja josta ylijäämäsähköä siirretään verkkoon.

Tuotannon siirtomaksu

Kun omasta käytöstä ylijäävää tuotantoa siirretään jakeluverkkoon, yhtiömme veloittaa tuotannon siirtomaksuna 0,087 snt/kWh (alv 24 %).

Verkkoon syötetyn sähkön mittaus

Sähkön kulutusta ja tuotantoa ei koskaan netoteta, vaan verkosta otettu ja verkkoon syötetty sähkö mitataan tunneittain erikseen. Useimmissa etäluettavissa mittarityypeissä valmius kaksisuuntaiseen mittaukseen on vakiovarusteena. Valmiuden käyttöönotto vaatii kuitenkin yleensä yhtiömme henkilökunnan toimenpiteitä.

Sähköverovelvollisuus

Nimellisteholtaan enintään 100 kVA tuotantolaitokset on vapautettu sähköverovelvollisuudesta. Itse tuottamastaan ja käyttämästään sähköstä ei siis tarvitse maksaa sähköveroa. Sähköntuotannon verovelvollisuuden viimeisimpiä muutoksia koskeva ohje löytyy Verohallinnon sivulta.

Tarvittavat sopimukset

Tuotantoa koskeva verkkosopimus verkonhaltijan kanssa on tehtävä niissä tapauksissa, joissa sähkön siirtyminen jakeluverkkoon on mahdollista. Verkkoon siirrettävällä sähköllä tulee olla myös ostaja. Asiakas voi solmia ostosopimuksen valitsemansa sähkönmyyjän kanssa.

Uusi liittymissopimus tarvitaan aina, kun tuotantolaitos rakennetaan paikkaan, johon ei ennestään ole sähköliittymää. Lisäliittymissopimus tarvitaan silloin, kun olemassa olevan liittymän pääsulaketta joudutaan tuotannon aloittamisen vuoksi suurentamaan.

Mikäli verkkoon siirretään ylijäämäsähköä, tulle tuottajalla olla ostosopimus ylijäämälle. Sopimuksen voi tehdä valitsemansa sähkönmyyjän kanssa. Huomioitavaa on, että sähkön myyntisopimuksia kilpailutettaessa, ostosopimus ei siirry myyjältä toiselle automaattisesti. Ylijäämän ostosopimus tulee tehdä aina erikseen.

Yleistietolomakkeella mikro- ja pientuotantolaitteiston omistaja/haltija ilmoittaa verkonhaltijalle tuotantolaitteistoa koskevat tiedot. Mikro- ja pientuotannon yleistietolomake on lähetettävä verkkoyhtiölle ja verkonhaltijan lupa on saatava aina ennen tuotantolaitteiston kytkemistä verkkoon.

Lähetä tuotannon yleistietolomake osoitteeseen myynti@ksat.fi

Mikro- ja pientuotannon yleistietolomake

Liittymisehdot LE 2019
Verkkopalveluehdot VPE 2019

Yhteydenotot:
Erkki Korhonen
puh. 044 7355 248
erkki.korhonen@ksat.fi

 

Tarjoamme aurinkosähköjärjestelmiä avaimet käteen -toimituksena.