Mikro- ja pientuotanto

Mikro- ja pientuotanto

Sähkön mikrotannolla tarkoitetaan sähkönkäyttöpaikkojen yhteyteen kytkettyä sähköntuotantolaitosta, jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa sähköä kulutuskohteeseen. Mikrotantolaitoksen tehorajana pidetään yleisesti 100 kVA:a. Yksityishenkilöiden rakentamien auringon energiaa hyödyntävien mikrotuotantolaitosten nimellisteho on useimmiten selvästi tätä pienempi. Tyypillisesti omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon tarpeisiin hankittava aurinkosähköjärjestelmän teho on muutamasta kilowatista kymmeneen kilowattiin. Pientuotantolaitoksista puhutaan, kun tuotantolaitteisto ylittää tehorajan 100 kVA, mutta tuottaa vähemmän kuin 800 000 kWh vuodessa.

Suurimman hyödyn mikro -ja pientuotannosta saa, kun pystyy käyttämään kaiken syntyvän sähkön itse. Kulutusta pitäisi siis joka hetki olla vähintään laitteiston tuotannon verran. Sähkön jakeluverkkoon myyntiä varten mikro- tai pientuotantolaitosta ei nykyisillä laitteiden ja sähkön hinnoilla kannata rakentaa.

Tuotantokohteen liittäminen sähköverkkoon

Kun harkitset omaa pientuotantolaitteistoa, vaikkapa aurinkopaneeleja, kannattaa olla meihin yhteydessä jo ennen järjestelmän hankkimista. Varmistetaan yhdessä, että tuotantolaitteisto on mitoitettu järkevästi omaan sähkönkäyttöösi. Suurimman hyödyn saat mitoittamalla tuotantolaitteistosi niin, että voit käyttää valtaosan tuottamastasi sähköstä itse. Mitoituksen oikeellisuudesta vastaa viimekädessä kuitenkin laitteiston toimittaja.

Verkkoyhtiönä meidän tulee huolehtia siitä, että sähkön laatu pysyy standardin vaatimusten mukaisissa rajoissa kaikissa verkon käyttötilanteissa. Lisäksi verkon käytön tulee jokaisena hetkenä olla turvallista, joten:

  • Yli 6,9 kVA kolmivaiheisen- ja yli 2,3 kVA yksivaiheisen pientuotannon osalta verkkoon liitettävyys tarkistetaan aina tapauskohtaisesti
  • Liitettävyys määritellään liittymän laskennallisen pienimmän yksivaiheisen oikosulkuvirran mukaan, perustuen verkostosuositukseen YA9:13
  • Jos harkitsemasi laitteiston koko ylittää nämä raja-arvot, edellytämme aina liitettävyyden selvittämistä meiltä ennen laitteiston hankintaa. Näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä käyttöönottovaiheessa, jos jo hankittua laitteistoa ei olisikaan mahdollista liittää verkkoon

Verkon jäykkyyden (riittävän oikosulkutehon) lisäksi liitettävyyteen vaikuttaa kohteen liittymisoikeus. Yksivaiheisen tuotannon suurin sallittu koko on kuitenkin aina 3,7 kVA.

Laitteiston saa kytkeä verkkoon vasta kun olemme antaneet sille kytkentäluvan.

Ohjeet pähkinänkuoressa:
  • selvitä mahdollinen rakennus- tai toimenpideluvan tarve kunnan rakennusvalvonnasta
  • selvitä oikea tuotantolaitteiston koko sinun tarpeisiisi
  • varmista liitettävyys ennen laitteiston hankintaa lähettämällä meille lomake pientuotannon liitettävyydestä
  • tilaa laitteisto ja sovi asennus valitsemasi urakoitsijan kanssa
  • laitteiston toimittaja tekee kytkentäilmoituksen meille mikrotuotannon yleistietolomakkeella
  • tee sopimus ylijäämä sähkön myymisestä
  • kytkentäluvan saatuasi kytke tuotantolaitteisto verkkoon

Tuotantokohteen liittymismaksu eri tapauksissa

Liittymismaksua ei veloiteta, kun kyseessä on niin sanottu saarekelaitos, jonka tuottaman sähkön siirtyminen jakeluverkkoon on teknisesti estetty ja jonka tuottaja käyttää kokonaan itse. Liittymismaksua ei myöskään veloiteta, jos olemassa olevan sähkönkäyttöpaikan yhteyteen lisättävä jakeluverkkoon yhteydessä oleva tuotantolaitos on nimellisteholtaan niin pieni, että käyttöpaikan nykyinen pääsulake riittää ylijäämäsähkön verkkoon siirtämisen.

Mikäli jakeluverkkoon yhteydessä olevan tuotantolaitteiston nimellisteho ylittää käyttöpaikkaa varten hankitun sähköliittymän kapasiteetin, liittymän pääsulakkeen suurentamisesta veloitetaan liittymismaksu. Liittymismaksun suuruus riippuu tarvittavan pääsulakkeen koosta ja tuotantopaikan sijainnista.

Liittymismaksu veloitetaan aina, kun pientuotantolaitos rakennetaan paikkaan, johon ei ennestään ole sähköliittymää ja josta ylijäämäsähköä siirretään verkkoon.

Tuotannon siirtomaksu

Kun omasta käytöstä ylijäävää tuotantoa siirretään jakeluverkkoon, yhtiömme veloittaa tuotannon siirtomaksuna 0,087 snt/kWh (alv 24 %).

Verkkoon syötetyn sähkön mittaus

Sähkön kulutusta ja verkkoon siirrettävää ylijäämätuotantoa mitataan tasejakson aikaikkunassa ja nämä arvot netotetaan. Netotus tarkoittaa sitä, että tuotettu sähkö vähennetään kulutetusta sähköstä ja ainoastaan näiden erotus siirtyy sähkölaskulle. Useimmissa etäluettavissa mittarityypeissä valmius kaksisuuntaiseen mittaukseen on vakiovarusteena. Valmiuden käyttöönotto vaatii kuitenkin yleensä yhtiömme henkilökunnan toimenpiteitä.

Sähköverovelvollisuus

Nimellisteholtaan enintään 100 kVA tuotantolaitokset on vapautettu sähköverovelvollisuudesta. Itse tuottamastaan ja käyttämästään sähköstä ei siis tarvitse maksaa sähköveroa. Sähköntuotannon verovelvollisuuden viimeisimpiä muutoksia koskeva ohje löytyy Verohallinnon sivulta.

Tarvittavat sopimukset

Tuotantoa koskeva verkkosopimus verkonhaltijan kanssa on tehtävä niissä tapauksissa, joissa sähkön siirtyminen jakeluverkkoon on mahdollista. Verkkoon siirrettävällä sähköllä tulee olla myös ostaja. Asiakas voi solmia ostosopimuksen valitsemansa sähkönmyyjän kanssa.

Uusi liittymissopimus tarvitaan aina, kun tuotantolaitos rakennetaan paikkaan, johon ei ennestään ole sähköliittymää. Lisäliittymissopimus tarvitaan silloin, kun olemassa olevan liittymän pääsulaketta joudutaan tuotannon aloittamisen vuoksi suurentamaan.

Mikäli verkkoon siirretään ylijäämäsähköä, tulle tuottajalla olla ostosopimus ylijäämälle. Sopimuksen voi tehdä valitsemansa sähkönmyyjän kanssa. Huomioitavaa on, että sähkön myyntisopimuksia kilpailutettaessa, ostosopimus ei siirry myyjältä toiselle automaattisesti. Ylijäämän ostosopimus tulee tehdä aina erikseen.

Yleistietolomakkeella ilmoitus verkonhaltijalle

Yleistietolomakkeella mikro- ja pientuotantolaitteiston omistaja/haltija ilmoittaa verkonhaltijalle tuotantolaitteistoa koskevat tiedot. Mikro- ja pientuotannon yleistietolomake on lähetettävä verkkoyhtiölle ja verkonhaltijan lupa on saatava aina ennen tuotantolaitteiston kytkemistä verkkoon. Pyrimme käsittelemmään saapuneet yleistietolomakkeet 14 vrk kuluessa.

Lähetä tuotannon yleistietolomake osoitteeseen myynti@ksat.fi

Mikro- ja pientuotannon yleistietolomake

Liittymisehdot LE 2019
Verkkopalveluehdot VPE 2019

Yhteydenotot:
03 4855 11 tai
verkko@ksat.fi

Pientuotannon liitettävyys kyselyt tällä lomakkeella.

Tarjoamme yrityksille aurinkosähköjärjestelmiä avaimet käteen -toimituksena.