Kehittämissuunnitelma

Sähköverkkoyhtiöille on asetettu sähkömarkkinalaissa velvollisuus kehittää sähkönjakeluverkkoja. Velvoitteen noudattamista valvoo Energiavirasto. Sähköverkkoyhtiönä meidän, kuten muidenkin jakeluverkkoyhtiöiden, tulee laatia kahden vuoden välein jakeluverkon kehittämissuunnitelma.

Kehittämissuunnitelmissa kerrotaan, miten paikallista sähköverkkoa kehitetään tulevaisuudessa, jotta se pysyy turvallisena, takaa luotettavan sähkönjakelun ja lakisääteisten toimitusvarmuusvaatimusten toteutumisen sekä mahdollistaa energiamurroksen ja vihreän siirtymän verkkoon liittyneille asiakkaille.

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n kehittämissuunnitelmaluonnos on ollut julkisesti asiakkaiden ja sidosryhmien kommentoitavana 29.4.–2.6.2024 välisen ajan. Kehittämissuunnitelmaluonnosta päivitetään saadun palautteen perusteella siten, että lopullinen kehittämissuunnitelma julkaistaan viimeistään 30.6.2024 mennessä.