Vuonna 2018 myymämme sähkön alkuperä

Fossiiliset energianlähteet 45 %

Ydinvoima 46 %

Uusiutuvat energianlähteet 9 %

Myydyn sähkön hiilidioksidipäästöt vuonna 2018 olivat 289,67 g/kWh. Sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta 1,25 mg/kWh.

Myymästämme sähköstä 77 % hankittiin NordPool -sähköpörssistä. Killin Voiman ja Perhon Voiman vesivoimalaitoksillamme sähköä tuotettiin 17 %.
Keljonlahden voimalaitoksen lauhdetuotanto ja pientuontannon vastaanotto oli 6 %.
IkiWirta, 100% uusiutuva energiatuote, myydään Killin Voima Oy:n sertifioidusta tuotannosta.