Sähkön alkuperä

Olemme satsanneet uusiutuvaan, puhtaaseen ja paikalliseen energiaan. Vesivoimalaitoksillamme Killinkoskella, Soininkoskella ja Käenkoskella on virallisesti määritelty uusiutuvaa energiaa tuottaviksi laitoksiksi. Näissä voimalaitoksissa tuotetaan sähköä muun muassa IkiWirta-tuotteeseemme, joka on siis 100 % uusiutuva energiatuote.

Myös vesivoimalaitoksillamme Ylivieskassa, Nivalassa ja Kaustisella tuottavat uusiutuvaa sähköä. Yhteensä noin kolmannes myymästämme sähköstä tuotetaan Killin Voiman vesivoimalaitoksillamme.

Vuonna 2019 myymästämme sähköstä 78,5 % hankittiin NordPool-sähköpörssistä. Tämän osuuden energiajakauma oli seuraava:

  • Fossiiliset energianlähteet 43,34 %
  • Ydinvoima 51,42 %
  • Uusiutuvat energianlähteet 5,24 %

Myydyn sähkön hiilidioksidipäästöt vuonna 2019 olivat 249,29 g/kWh. Sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta 1,42 mg/kWh.