Vuonna 2017 myymämme sähkön alkuperä

Fossiiliset energianlähteet 43 %

Ydinvoima 44 %

Uusiutuvat energianlähteet 13 %

Myydyn sähkön hiilidioksidipäästöt vuonna 2017 olivat 264,04 g/kWh. Sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta 1,21 mg/kWh.

Myymästämme sähköstä 78 % hankittiin NordPool -sähköpörssistä ja 22 % tuotettiin paikallisilla vesivoimalaitoksillamme Killinkoskella, Soininkoskella ja Käenkoskella sekä puuta ja turvetta käyttävällä Keljonlahden voimalaitoksella.