Sähkön alkuperä

Olemme satsanneet uusiutuvaan, puhtaaseen ja paikalliseen energiaan. Vesivoimalaitoksillamme Killinkoskella, Soininkoskella ja Käenkoskella on virallisesti määritelty uusiutuvaa energiaa tuottaviksi laitoksiksi. Näissä voimalaitoksissa tuotetaan sähköä muun muassa IkiWirta-tuotteeseemme, joka on siis 100 % uusiutuva energiatuote.

Myös vesivoimalaitoksillamme Ylivieskassa, Nivalassa ja Kaustisella tuottavat uusiutuvaa sähköä. Yhteensä noin kolmannes myymästämme sähköstä tuotetaan Killin Voiman vesivoimalaitoksillamme.

Vuonna 2022 myymämme sähkön alkuperäjakauma oli seuraava:

  • Fossiiliset energianlähteet 55,5 %
  • Ydinvoima 10,9 %
  • Uusiutuvat energianlähteet 33,6 %

Myydyn sähkön hiilidioksidipäästöt vuonna 2022 olivat 283,91 g/kWh. Sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta 0,36 mg/kWh.