Kiertävät sähkökatkot

Kantaverkkoyhtiö Fingrid vastaa sähköjärjestelmän toiminnasta. Sähköpulan uhatessa Fingrid ryhtyy toimiin estääkseen valtakunnallisen suurhäiriötilanteen. Sähkön kulutuksen rajoittamisen tarkoituksena on sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitäminen. Kiertävät sähkökatkot ovat sähköpulassa välttämätön, viimeinen keino sähköjärjestelmän romahtamisen estämiseksi.

Ennakoidussa sähköpulatilanteessa Fingrid ilmoittaa jakeluverkonhaltijoille (mukaan lukien Koillis-Satakunnan Sähkö), että niiden tulee kytkeä irti tietty määrä kulutusta omassa verkossaan 15 minuutin kuluessa. Koillis-Satakunnan Sähkö on varautunut tilanteeseen ja yhtiöllä on valmiina suunnitelma kiertävien katkojen toteuttamiseen. Katkaistavia kiinteistöjä ei ole mahdollista valita yksittäin, vaan katkot toteutetaan ryhmissä johtolähdöittäin. Sähkökatkot toteutetaan noin 2 tunnin katkoina. Tilanteen pitkittyessä samalle alueelle voidaan joutua kohdistamaan katkoja useamman kerran, kuitenkin siten, että sähköt pyritään pitämään päällä noin kahden tunnin ajan katkojen välissä.

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten kohteiden sähkön saanti pyritään turvaamaan. Äkillisessä sähköpulatilanteessa tai ennalta-arvaamattomassa häiriötilanteessa sähköt voivat katketa myös näistä kohteista.

Jokaisen asiakkaan on oltava varautunut sähkökatkoihin. Sähköt voivat katketa myös esimerkiksi myrskyjen tai laitevikojen vuoksi. On myös mahdollista, että keskeytyskriittisiä sähkönkäyttäjiä on sähköpulassa toteuttavien kiertävien katkojen piirissä, sillä sähkökatkot joudutaan toteuttamaan riittävän laajoina ryhminä.