Koillis-Satakunnan Sähkö Oy
Vuosikertomus 2022

Vuosikertomuksemme 2022 on julkaistu sähköisessä muodossa.

 

Toimitusjohtaja Anu Rantala

Poikkeuksellisia aikoja

”Poikkeuksellisena aikana ja kriisin keskellä yhtiön päätehtävä ja arvot korostuvat. Koillis-Satakunnan Sähkön päätehtävä on määritelty seuraavasti: ”Turvaamme sähkön saatavuuden asiakkallemme kustannustehokkaasti kaikissa olosuhteissa”. Tätä tehtävää toteutamme yhtiössä, niin sähkön jakeluverkkoliiketoiminnassa kuin myös sähköenergian myynnissä.”

Anu Rantala, toimitusjohtaja

Koillis-Satakunnan Sähkö -konsernin tilinpäätös 2022

Siirron ja myynnin energiamäärät laskivat sähkön säästökampanjasta sekä osittain lämpötiloista johtuen. Yhtiö varautui mahdolliseen sähköpulaan ja sen myötä tehtäviin muutoksiin. Konsernin oma tuotanto oli yhtiölle erittäin arvokasta sähkön markkinahintojen nousun myötä. Kaikesta huolimatta yhtiön kannattavuus ja tulos säilyivät edelleen hyvinä.

Avainluvut

Liikevaihto vuonna 2022 20,6 miljoonaa €
Liikevoitto vuonna 2022 5,9 miljoonaa €.
Tilikauden voitto vuonna 2022 835 000 €.
Investoinnit vuonna 2022 3,5 miljoonaa €.
Henkilökuntaa vuoden 2022 lopussa 45 kpl.
Kuva Tarjanne-laivan matkasta vesillä.

Sähkön myynti ja hankinta

Sähkön myyntimäärä pysyi vuonna 2022 lähes ennallaan edellisvuoteen nähden. Lue lisää >>

 
Maisemakuva

Verkkoliiketoiminta

Toimitusvarmuuden kehittämistoimet vuonna 2022 kohdistuivat sähköasemien lähialueisiin sekä haja-asutusalueelle. Lue lisää >>

Hilskansaaren tuulivoimala

Uusiutuva energia

Uusiutuvat ja päästöttömät energiamuodot ovat tärkeä osa vihreää siirtymää. Lue lisää >>

Peltomaisema.

Yrityksen hallinto

Yhtiön on lähes täysin toiminta-alueen kuntien omistama. Yhtiön hallinto muodostuu yhtiökokouksen valitsemista hallintoneuvoston jäsenistä sekä hallituksesta, jonka valitsee hallintoneuvosto. Lue lisää >>

Henkilöstö kevät 2022

Henkilöstö

Meille on tärkeää varmistaa henkilöstön terveys ja työkyky jokaisena hetkenä, kaikissa olosuhteissa. Lue lisää >>

Kuva Muksufestareilta 2022.

Yhteistyö ja tapahtumat

Haluamme olla läsnä asiakkaidemme arjessa. Arvoihimme kuuluvat paikallisuus ja yhteistyö, jotka näkyvät toiminnassamme. Lue lisää >>

Juhannusmaisema vuodelta 2021

Katse tulevaan

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta yhtiön talous on vakaalla pohjalla, josta on hyvä kehittää yhtiötä eteenpäin. Lue lisää >>