Tulostiedote vuodelta 2022

Koillis-Satakunnan Sähkön tulos vuodelta 2022

Koillis-Satakunnan Sähkön liikevaihto kasvoi yli 20 miljoonaan euroon vuonna 2022. Liiketoiminnan kannattavuus oli hyvällä tasolla, mikä mahdollisti investointien jatkamisen sähköverkkoon ja uusiutuvaan energiaan. Fennovoiman ydinvoimahankkeen päättyminen aiheutti yhtiölle 3,6 miljoonan euron alaskirjauksen ja heikensi tilikauden tulosta.

Sähkömarkkinoilla ennätyksiä

Sähkön markkinahinnat olivat erittäin korkeat koko viime vuoden. Suomen alueen pörssihinta oli vuonna 2022 keskimäärin 154,04 €/MWh, kun edellisenä vuonna keskimääräinen hinta oli 72,34 €/MWh. Koillis-Satakunnan oma tuotanto kattaa vuodesta riippuen noin 30–40 % loppuasiakkaille myytävästä sähköstä. Yhtiö hankkii suuren osan sähköstä tukkurin kautta sähköpörssistä, jolloin markkinahinnan vaihtelut väistämättä vaikuttavat myös loppuasiakashinnoitteluun. – Riskienhallinta ja hankinnan suojaus onnistuivat kuitenkin hyvin viime vuonna, mikä vaikutti positiivisesti yhtiön tulokseen, kertoo Koillis-Satakunnan Sähkön toimitusjohtaja Anu Rantala.

Oma tuotanto arvokasta

Konsernin kuusi vesivoimalaitosta tuottivat sähköenergiaa yhteensä noin 33 000 megawattituntia ja kaksi tuulivoimalaa noin 9 000 MWh vuonna 2022. Sähkön markkinahintojen ollessa korkealla, konsernin oma tuotanto muodostui erittäin arvokkaaksi. – Oman tuotannon arvo hyödyttää suoraan myyntiasiakkaitamme. Omasta tuotannosta saatu euromääräinen hyöty auttoi meitä pitämään loppuasiakashinnat markkinahintoja alemmalla tasolla, toteaa Rantala. Strategiansa mukaisesti yhtiö aikoo tulevaisuudessakin investoida uusiutuvan energian tuotantoon aurinko-, tuuli ja vesivoimalla.

Sähköä säästettiin

Euroopan energiakriisi käynnisti valtakunnallisen sähkön säästökampanjan syksyllä 2022. Säästökampanja ja osittain myös lämpötilat vaikuttivat siihen, että yhtiön asiakkailleen vuonna 2022 siirtämä energiamäärä laski 9,2 prosenttia ja oli noin 163 000 MWh (2021: 179 000 MWh). Viime vuoden syyskaudella yhtiössä varauduttiin mahdolliseen sähköpulaan ja kiertäviin sähkökatkoihin. Sähköä riitti kuluneena talvena, eikä sähköpulatilanteeseen jouduttu. Päättynyt talvi oli onneksi suhteellisen leuto ja kotimainen tuotanto sekä tuonti naapurimaista riittivät kattamaan kulutuksen Suomessa. Lisäksi sähkön säästötoimenpiteillä oli oma tärkeä vaikutuksensa.

Verkkoinvestoinnit jatkuvat

Vuonna 2022 yhtiö jatkoi investointeja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen. Investoinnit sähköverkkoon olivat noin 3,5 miljoonaa euroa. Investointien painopiste oli Kuuriperän, Killinkosken, Inhan Tehtaiden ja Vääräkosken alueiden maakaapeloinneissa, 20 kV:n ilmajohtojen rakentamisessa teiden varsille Kuuriperällä, Kontoperällä ja Keuruun Liesjärvellä sekä 20 kV:n johtokadun leventämisessä Pesämäessä. Tämän lisäksi pienjännitejohtoja kaapeloitiin useissa eri kohteissa ja verkostoautomaatiota kehitettiin. Yhtiö käyttää verkon rakentamiseen ja kunnossapitoon oman työvoiman lisäksi myös ulkopuolisia urakoitsijoita. – Investointien toteuttamisesta vaikeuttaa hintojen nousu ja pitkät toimitusajat. Sähkömarkkinalaki kuitenkin velvoittaa yhtiön rakentamaan sähköverkostaan säävarmaa vuoden 2036 loppuun mennessä, joten investointeja on jatkettava kustannusten noususta huolimatta, kertoo Rantala. Vuoden 2022 lopussa maakaapelointiaste oli 33,3 % (31.12.2021: 31,9 %) ja säävarmojen käyttöpaikkojen osuus 43,0 % (31.12.2021: 42,3 %).

Vakaa taloudellinen tilanne mahdollistaa myyntihintojen laskun

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n liikevaihto oli 20,7 miljoonaa euroa vuonna 2022 (2021: 16,9 meur). Yhtiön euromääräinen liikevoitto oli 5,9 miljoonaa euroa vuonna 2022 (2021: 2,6 meur) ja tilikauden tulos 835 130 euroa (2021: 1,5 meur). Merkittävin yhtiön tilikauden 2022 tulokseen vaikuttava tapahtuma oli Fennovoiman omistukseen liittyvä alaskirjaus. Fennovoima ilmoitti toukokuussa 2022 päättäneensä Hanhikivi 1 ydinvoimalaitoksen laitostoimitussopimuksen. Tämän seurauksena, yhtiö alaskirjasi 3,6 miljoonan euron sijoituksensa Fennovoiman Hanhikivi 1 hankkeessa. – Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta yhtiön talous on vakaalla pohjalla. Päättynyt vuosi osoitti uusiutuvan energian investointien merkityksellisyyden. Haluamme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja pitää hinnoittelun maltillisena. Tänä vuonna olemme laskeneet myyntihintoja jo kaksi kertaa ja seuraavan kerran hintoja lasketaan toukokuun alussa, iloitsee Rantala.

Lisätietoja:
Anu Rantala, toimitusjohtaja Koillis-Satakunnan Sähkö Oy
puh. 044 7355 224, anu.rantala@ksat.fi