Takautuva sähköhyvitys

Eduskunta hyväksyi lain takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä 27.2.2023 ja laki tuli voimaan 6.3.2023. Lain mukaan sähkönmyyntiyhtiöiden on hyvitettävä kuluttaja-asiakkaille 1.11.2022 – 28.2.2023 ostettua sähköä.

Koillis-Satakunnan Sähkö hoitaa automaattisesti sähköhyvitykset asiakkailleen, eikä se vaadi asiakkailta yhteydenottoa.

Sähköhyvitys maksetaan takautuvasti ja automaattisesti sähkön myyntiyhtiöiden toimesta laskennallisesti neljää kuukautta vastaavalta ajalta:

1. erä hyvitetään sähkölaskuissa huhtikuussa.
Hyvityksessä otetaan huomioon marras- ja joulukuun 2022 sähköenergialaskujen kulutus ja asiakaskohtainen hinta.

2. erä hyvitetään toukokuussa.
Hyvityksessä otetaan huomioon kahdesti tammikuun 2023 sähköenergia-
laskujen kulutus ja asiakaskohtainen hinta.

» Hyvitystä maksetaan 50 prosenttia omavastuun 90 euroa/kuukausi ylittävältä osalta, kuitenkin enimmillään 700 euroa kuukaudessa, laskennallisesti neljän kuukauden ajan. Hyvitystä voi saada enintään 2 800 euroa.

» Hyvitys kohdistuu niihin sähkösopimuksiin, joiden sähköenergianhinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta tai sopimuksiin, joissa tuotteena on ollut sähköpörssiin perustuva TuntiWirta.

» Hyvitys maksetaan käyttöpaikkakohtaisesti niille sähkösopimuksille, jotka on tehty henkilötunnuksella.

» Jos asiakas on vaihtanut sähkön myyjäyhtiötä ensimmäisen tai toiseen erään kuuluvien tarkastelukuukausien aikana, vanha ja uusi sähköyhtiö maksavat loppukäyttäjille oman sähkönmyyntisopimuksensa voimassaoloaikaa vastaavan osuuden sähköhyvityksestä.

Emme tee puhelimitse tai muissa kanavissamme laskelmia asiakkaille mahdollisesta hyvityksen määrästä.

Asiakaspalvelun ruuhkautumisen vuoksi, pyydämme välttämään yhteydenottoja aiheeseen liittyen.

Muut valtion hyväksymät sähkötukimuodot • Verottajan sähkövähennys www.vero.fi/sahkovahennys • Kelan sähkötuki www.kela.fi/sahkotuki • Väliaikainen arvonlisäveroalennus 30.4.2023 saakka www.vero.fi

Lue lisää tukimuodoista Energiaviraston sivulta Sähköhyvitys ja muut valtion tukimuodot.
Linkki aukeaa uuteen välilehteen.