Käytämme Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja:

Sähköntoimitusehdot STE2014
Sähkönmyyntiehdot SME2014

Lisäksi käytämme yrityskohtaisia myyntisopimusehtoja täsmennyksinä Energiateollisuuden suosittelemiin ehtoihin.

KSAT myyntisopimusehtoja sovelletaan silloin, kun

  • asiakas tekee sopimuksen KSAT:n verkkokaupasta
  • käyttöpaikka on kytketty jonkin muun yhtiön verkkoon
  • yhtiön verkkoon kytkettyyn käyttöpaikkaan on solmittu myyntisopimus, joka ei kuulu toimitusmyyntiin (esimerkiksi määräaikainen VakaaWirta-sopimus)

Sopimuserimielisyydet

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).