Sopimusehdot

Käytämme Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja:

Sähköntoimitusehdot STE 2019

Terms of electricity supply STE 2019

Sähkön myyntiehdot SME 2014

Terms of electricity sales SME 2014

Lisäksi käytämme yrityskohtaisia myyntisopimusehtoja täsmennyksinä Energiateollisuuden suosittelemiin ehtoihin.

KSAT myyntisopimusehtoja sovelletaan silloin, kun

  • asiakas tekee sopimuksen KSAT:n verkkokaupasta
  • käyttöpaikka on kytketty jonkin muun yhtiön verkkoon
  • yhtiön verkkoon kytkettyyn käyttöpaikkaan on solmittu myyntisopimus, joka ei kuulu toimitusmyyntiin (esimerkiksi määräaikainen VakaaWirta-sopimus)

Sopimuserimielisyydet

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).