Käytämme Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja:

Sähköntoimitusehdot STE2014
Sähkönmyyntiehdot SME2014

Energiateollisuuden suosittelemat sopimusehdot on päivitetty ja uudet ehdot tulevat voimaan 17.5.2019.

Sähköntoimitusehdot STE 2019

Terms of electricity supply STE 2019

 
Lisäksi käytämme yrityskohtaisia myyntisopimusehtoja täsmennyksinä Energiateollisuuden suosittelemiin ehtoihin.

KSAT myyntisopimusehtoja sovelletaan silloin, kun

  • asiakas tekee sopimuksen KSAT:n verkkokaupasta
  • käyttöpaikka on kytketty jonkin muun yhtiön verkkoon
  • yhtiön verkkoon kytkettyyn käyttöpaikkaan on solmittu myyntisopimus, joka ei kuulu toimitusmyyntiin (esimerkiksi määräaikainen VakaaWirta-sopimus)

Sopimuserimielisyydet

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).