Uusiutuva energia

Oma tuotanto arvokasta

Sähkön markkinahintojen voimakkaan nousun myötä konsernin oma tuotanto oli erittäin arvokasta. Konsernin tuotanto huomioidaan loppuasiakkaiden sähkön myyntihinnoissa ja se hyödyttää suoraan sähkön myyntiasiakkaita. Poikkeuksellisen korkealle noussut oman tuotannon arvo auttoi emoyhtiötä pitämään loppuasiakkaiden myyntihinnat markkinahintoja maltillisemmalla tasolla. Energiamarkkinoiden myllerryksessä oman tuotannon merkitys on korostunut entisestään.

Arvokasta vesivoimaa

Konserniyhtiö Killin Voiman kuusi vesivoimalaitosta tuotti sähköenergiaa noin 33 000 megawattituntia vuonna 2022. Tuotantomäärä jäi noin 17 % keskimääräistä pienemmäksi, mutta korkeiden markkinahintojen vuoksi oma tuotanto oli poikkeuksellisen arvokasta.

Killin Voimalla on meneillään lupaprosessi Inhankosken vesivoimalaitoksen rakentamiseksi Ähtäriin. Heinäkuussa 2022 Vaasan hallinto-oikeus palautti yhtiön joulukuussa 2018 saaman luvan takaisin aluehallintovirastoon uudelleen käsiteltäväksi. Päätös viivästyttää hanketta merkittävästi, mutta yhtiö on jatkanut lupaprosessia. Tarkoituksena on jättää lupahakemus uudelleen aluehallintovirastolle kevään 2023 kuluessa.

Kaavio Killin Voiman voimalaitosten kokonaistuotannosta vuonna 2022.

Muut tuotantomuodot

Koillis-Satakunnan Sähkö -konsernin tuotantorakenne monipuolistui, kun tytäryhtiö Tuulen Voima hankki tammikuussa 2022 liiketoimintakaupalla omistukseensa kaksi tuulivoimalaa Porista. Tuulivoimaloiden hankinta vahvistaa Koillis-Satakunnan Sähkön omavaraisuutta sähkön tuotannossa. Ostettujen tuulivoimaloiden yhteenlaskettu tuotanto oli noin 9 GWh vuonna 2022. Tehty kauppa on ensimmäinen askel tuulivoimainvestoinneissa, mutta jatkoa on jo suunnitteilla. Yhtiöllä on selvityksessä useampia kiinnostavia hankkeita niin omalla alueella kuin muuallakin.

Voima-Keljo Oy omistaa osuuden Jyväskylän Voima Oy:sta, joka tuottaa kaukolämpöä ja sähköä Keljonlahden voimalaitoksessa. Mankala-periaatteella toimiva Jyväskylän Voima toimitti Voima-Keljo Oy:lle lauhdesähköä noin 18 GWh vuonna 2022.

Merkittävin yhtiön tilikauden 2022 tulokseen vaikuttava tapahtuma oli Fennovoiman omistukseen liittyvä alaskirjaus. Fennovoima ilmoitti toukokuussa 2022 päättäneensä Hanhikivi 1 ydinvoimalaitoksen laitostoimitussopimuksen. Tämän seurauksena Koillis-Satakunnan Sähkö Oy teki päättyneellä tilikaudella 3,6 miljoonan euron alaskirjauksen Katternö Kärnkraft Oy Ab:n kautta tekemäänsä sijoitukseen Fennovoiman Hanhikivi 1 -hankkeessa.

Energiaa auringosta

Kiinnostus aurinkosähköjärjestelmiä kohtaan on kasvanut merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Auringosta saatava sähköenergia on puhdasta ja uusiutuvaa. Aurinkoenergia on tuotantotapana ekologista, aloituskustannusten jälkeen edullista ja lähes huoltovapaata. Oma tuotanto vähentää ostettavan energian määrää, nostaa kiinteistön arvoa ja tuo näin hyötyä asiakkaalle.

Jakeluverkkoalueellamme verkkoon liitettiin vuonna 2022 ennätysmäärä uusia aurinkovoimaloita. Vuoden lopussa verkkoon oli liitettynä noin 320 aurinkovoimalaa.

Vuonna 2022 verkkoalueella oli 323 aurinkovoimalaa.

Killin Voima Oy:n vesivoimalaitokset

Killinkosken voimalaitos Virroilla

Killinkoski

 • Sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Virroilla
 • Rakennettu 1970-1972
 • Putouskorkeus 23 m
 • Vesimäärä 20 kuutiota sekunnissa
 • Huipputeho 4,5 MW
Soininkosken voimalaitos Virroilla

Soininkoski

 • Sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Virroilla
 • Rakennettu 1922-1924, perusparannus 1980
 • Putouskorkeus 7 m
 • Vesimäärä 22 kuutiota sekunnissa
 • Huipputeho 1,5 MW
Käenkosken voimalaitos Parkanossa

Käenkoski

 • Sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Parkanossa
 • Rakennettu 1956
 • Putouskorkeus 14 m
 • Vesimäärä 18 kuutiota sekunnissa
 • Huipputeho 2 MW
Hamarin voimalaitos

Hamari

 • Sijaitsee Kalajoen vesistössä Ylivieskassa
 • Rakennettu 1984
 • Putouskorkeus 6,4 m
 • Vesimäärä 43 kuutiota sekunnissa
 • Huipputeho 2,5 MW
Padingin voimalaitos

Padinki

 • Sijaitsee Kalajoen vesistössä Nivalassa
 • Rakennettu 1979
 • Putouskorkeus 4,3 m
 • Vesimäärä 33 kuutiota sekunnissa
 • Huipputeho 1,1 MW
Pirttikosken voimalaitos Kaustisella

Pirttikoski

 • Sijaitsee Perhonjoen vesistössä Kaustisella
 • Rakennettu 1995
 • Putouskorkeus 4 m
 • Vesimäärä 15 kuutiota sekunnissa
 • Huipputeho 0,5 MW

Killin Voiman kaikki laitokset on sertifioitu virallisesti uusiutuvaa energiaa tuottaviksi. Asiakkaiden on mahdollisuus ostaa vesivoimalaitosten tuottamaa sähköenergiaa IkiWirta-tuotteella.