Uusiutuva energia

Vesivoimalaitokset tuottivat keskimääräistä paremmin

Killin Voima Oy tuottaa sähköä omistamissaan vesivoimalaitoksissa emoyhtiölleen Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:lle mankala-periaatteella. Killin Voima Oy omistaa Killinkosken ja Soininkosken vesivoimalaitokset Virroilla sekä Käenkosken voimalaitoksen Parkanossa. Lisäksi Killin Voima Oy on saanut aluehallintovirastosta luvan Inhankosken vesivoimalaitoksen rakentamiseksi, mutta lupapäätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa se on edelleen käsiteltävänä.

Perhon Voima Oy sulautui sisaryhtiöönsä Killin Voima Oy:öön 31.12.2020, jolloin kaikki sen vesivoimalaitokset eli Hamarin voimalaitos Ylivieskassa, Padingin voimalaitos Nivalassa ja Pirttikosken voimalaitos Kaustisella siirtyivät Killin Voima Oy:lle. 1.1.2021 alkaen konsernin kaikki vesivoimalaitokset ovat siten Killin Voima Oy:n omistuksessa.

Vuonna 2020 konsernin vesivoimalaitosten yhteenlaskettu tuotanto oli n. 43 000 MWh. Voimalaitosten tuotanto nousi hyvän vesivuoden ansiosta peräti 42 % edellisestä vuodesta ja ylitti keskimääräisen vuosituotannon.

Hamarin voimalaitoksessa toteutettiin onnistuneesti automaatiosaneeraus alkusyksystä 2020. Muilta osin vesivoimalaitokset toimivat pääsääntöisesti hyvin.

Killin Voiman paikallisissa voimalaitoksissa, Killinkoskella, Soininkoskella sekä Käenkoskella, tuotettu sähkö on sertifioitua energiaa. Tätä on mahdollista hankkia tilaamalla IkiWirta-tuotteemme.

Aurinkovoiman kysyntä kasvoi

Yhä useampaa kotitaloutta ja yritystä kiinnostaa oma aurinkovoimalla tuotettu ekologinen sähköenergia. Teknologian kehittyessä voimaloiden ominaisuudet ovat parantuneet ja hinnat alentuneet. Aurinkovoimalan tuottama energia vähentää ostettavan energian määrää ja nostaa kiinteistön arvoa.

Kasvanut mielenkiinto loi kysyntää. Wirtasetti-voimalapaketteja toimitettiin kevään kuukausista alkaen aina marraskuulle saakka. Myymiemme aurinkovoimaloiden tarviketoimittajana oli Scanoffice Oy ja asennuksista vastasi Tmi Suomen Aurinkoenergia Keskus. Yhteistyökonsepti toimi hyvin ja saimme tuotettua asiakkaille hyviä toimitus- ja palvelukokemuksia aurinkovoimalan hankinnassa. Aurinkovoimaloiden myynnissä vahvuuksiamme ovat sekä paikallisuus että voimalan mitoituksen aito optimointi asiakkaan tarpeet huomioiden.

Voimaloiden verkkoon siirretty energia oli vuonna 2020 noin 222 300 kWh, joka vastaa noin 10 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkön kulutusta.