Käytämme Energiateollisuuden suosittelemia sopimusehtoja:

Verkkopalveluehdot VPE 2019
Liittymisehdot LE 2019

Terms of network services VPE 2019
Terms of network connection LE 2019

Sopimuserimielisyydet

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).