Pientuotannon netotus käyttöön

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy on ottanut käyttöön pientuotannon netotuksen niiden asiakkaiden osalta, jotka sekä ostavat että myyvät sähköenergiaa. Käytännössä tämä koskee aurinkosähkön pientuottajia.

Mitä netotus tarkoittaa?

Netotus tarkoittaa sitä, että tuotettu sähkö vähennetään kulutetusta sähköstä ja ainoastaan näiden erotus siirtyy sähkölaskulle. Netotuslaskennassa mittaustietojen toimittaminen Datahubiin on verkkoyhtiön vastuulla sekä kulutuksen, että tuotannon osalta. Netotuslaskennan suorittaa Datahub.

Kun sähköä sekä tuotetaan että kulutetaan saman tunnin aikana, tuotettu sähkö alentaa suoraan ostettavan sähkön määrää. Tällöin kulutuksesta vähennetään tuotetun energian määrä. Mikäli tuotetun sähkön määrä ylittää kulutuksen, näyttävät kulutustiedot tuolta ajalta nollaa.

Esimerkki: Jos samalla tunnilla on kulutettu energiaa yhteensä 2 kilowattituntia ja aurinkopaneeleiden tuotantoa on 1 kilowattitunti, on lopputulos netotettuna 1 kilowattitunti kulutettua energiaa. Asiakasta laskutetaan tämän mukaisesti.

Mitä hyötyä netotuksesta on?

Netotuksen myötä säästät sähkön ostokustannuksissa. Säästöä tulee jokaiselta tuotetulta ja käytetyltä kilowattitunnilta verkkopalvelun ja energian käyttömaksuista ja sähköverosta. Perusmaksuihin netotus ei vaikuta.

Aurinkosähkön oma käyttö on pientuottajalle edullisempaa kuin sen myynti ulos. Pientuottajana et enää osta ja myy sähköä yhtä aikaa saman tunnin aikana, vaan kaikki itse tuottamasi sähkö menee ensisijaisesti omaan käyttöösi.

Se, mihin talon kolmesta vaiheesta voimala on kytketty tai missä niistä milloinkin on suurin kulutus, ei ole enää niin suurta merkitystä.

Vaatiko netotus asiakkailta toimenpiteitä?

Mittausmuutos ei vaadi asiakkaalta toimenpiteitä, vaan se koskee 1.1.2023 alkaen automaattisesti kaikkia sähköntuottajia, joiden kulutus ja tuotanto mitataan samalla mittauslaitteella, ja tuotantolaitteisto on enintään 100 kVA.

Pientuotannon ylijäämän hinnoitteluun ei tule muutoksia, vaan on edelleen Suomen hinta-alueen arvonlisäveroton tuntispot-hinta – välityspalkkio -0,330 snt/kWh (alv 0%).

Pyydämme huomioimaan, että pientuotannon kertymä ei näy tällä hetkellä Online-palvelussamme. Netotuksen takia kohteen kulutus vähentää tuotannon määrää palvelun taulukkonäkymissä.