Aurinkovoimala FAQ

Yritykset etsivät kestävämpiä ja kustannustehokkaampia ratkaisuja energiatarpeisiin. Aurinkovoimaloiden perustaminen tarjoaa loistavan mahdollisuuden edistää näitä tavoitteita, vähentää hiilijalanjälkeä ja parantaa yrityksen energiaomavaraisuutta. Tämä FAQ-osio on suunniteltu tarjoamaan yrityksille tietoa aurinkoenergiaan liittyvästä energiatuesta, hakuprosessista ja aurinkovoimaloiden hyödyistä.

FAQ: Aurinkovoimalan perustamiseen suunnattu energiatuki

Mikä on yrityksille suunnattu energiatuki ja kuka sitä voi hakea?

Energiatuki on rahoitusmuoto, jonka avulla voidaan tukea niitä yrityksiä, jotka investoivat energiatehokkuuden parantamiseen, uuden teknologian käyttöönottoon tai uusiutuvan energian tuotantoon. Tukea voivat hakea kaiken kokoiset yritykset, jotka eivät kuitenkaan toimi maatilan, kalastuksen tai vesiviljelyn parissa, eivätkä ole asunto-osakeyhtiöitä tai asuinkiinteistöjä. Hanke ei saa olla käynnissä, ennen tukipäätöksen saamista.

Onko investointi aurinkovoimalaan kannattavaa yritykselle?

Aurinkoenergian hyödyntäminen kasvattaa yrityksen energiaomavaraisuutta, vähentää riippuvuutta perinteisistä energialähteistä ja luo säästöjä pitkällä tähtäimellä. Aurinkovoimalaan sijoittaminen vaikuttaa yritykseen sekä viestii ympäristövastuullisuudesta.

Tukeeko aurinkovoimalaan investoiminen yrityksen kestävää kehitystä?

Kyllä. Aurinkoenergia on uusiutuvaa ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, mikä edistää yrityksen kestävän kehityksen tavoitteita. Investoimalla aurinkovoimalaan, yritys osoittaa myös sitoutumisen ympäristönsuojeluun ja energiatehokkuuteen. Aurinkoenergian hyödyntäminen lisää yrityksen energiaomavaraisuutta ja vähentää sen riippuvuutta ulkopuolisista energialähteistä. Tämä voi suojata yritystä energian hinnan vaihteluilta.

Miten haen energiainvestointitukea?

Tuki aurinkovoimala investointeihin on saatavilla Business Finlandin kautta, jonne hakemus lähetetään Suomi.fi-tunnistautumisen avulla. Hakuprosessi on suunniteltu mahdollisimman yksinkertaiseksi, jotta kaikenkokoiset yritykset voivat hyödyntää saatavilla olevaa tukea.

Kuinka paljon tukea voi saada?

Energiatukea voi saada enimmillään 15 % investoinnin verottomasta hinnasta, mukaan lukien laitteet, työ ja henkilösivukustannukset. Tämä kannustaa yrityksiä investoimaan uusiutuvan energian ratkaisuihin ja parantamaan energiatehokkuutta.

Mitä dokumentteja tarvitaan hakemukseen?

Hakemukseen tulee liittää Business Finlandin investointihankkeen hakemusliite, energiatuen arviointilomake, hankkeen kannattavuuslaskelma ja projektisuunnitelma. Nämä dokumentit auttavat arvioimaan hankkeen toteutettavuutta ja energiatehokkuuden parantamisen potentiaalia. On hyvä muistaa, että myönnetyn tuen maksatuksen edellytyksenä on loppuraportin toimittaminen.

Lisätietoja: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki

Aurinkoenergia kumppanuus alueen yritysten kanssa

Koillis-Satakunnan Sähkö on omistautunut tukemaan kestävää kehitystä ja uusiutuvan energian käyttöönottoa Virroilla, Ähtärissä, Alavudella, Keuruulla, Kihniössä, Tuurissa ja Töysässä.  Tarjoamme räätälöityjä aurinkoenergiaratkaisuja, jotka tukevat paikallisia yrityksiä niiden pyrkimyksissä vähentää hiilijalanjälkeään ja parantaa energiaomavaraisuuttaan.

Lue lisää: https://ksat.fi/aurinkosahko/

Tai tilaa kartoituskäynti: https://ksat.fi/tilaakartoitus/