Jakeluverkon kehittämissuunnitelma

Sähköverkkoyhtiöille on asetettu sähkömarkkinalaissa velvollisuus kehittää sähkönjakeluverkkoja. Velvoitteen noudattamista valvoo Energiavirasto. Sähköverkkoyhtiönä meidän, kuten muidenkin jakeluverkkoyhtiöiden, tulee laatia kahden vuoden välein jakeluverkon kehittämissuunnitelma.

Kehittämissuunnitelmissa kerrotaan, miten paikallista sähköverkkoa kehitetään tulevaisuudessa, jotta se pysyy turvallisena, takaa luotettavan sähkönjakelun ja lakisääteisten toimitusvarmuusvaatimusten toteutumisen sekä mahdollistaa energiamurroksen ja vihreän siirtymän verkkoon liittyneille asiakkaille.

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n kehittämissuunnitelma on ollut asiakkaiden ja sidosryhmien kommentoitavissa 16.5.–15.6.2022. Kehittämissuunnitelma päivitettiin saadun palautteen perusteella.

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n jakeluverkon kehittämissuunnitelma.