Jakeluverkon kehittämissuunnitelma

Sähköverkkoyhtiöille on asetettu sähkömarkkinalaissa velvollisuus kehittää sähkönjakeluverkkoja. Velvoitteen noudattamista valvoo Energiavirasto. Sähköverkkoyhtiönä meidän, kuten muidenkin jakeluverkkoyhtiöiden, tulee laatia kahden vuoden välein jakeluverkon kehittämissuunnitelma.

Kehittämissuunnitelmissa kerrotaan, miten paikallista sähköverkkoa kehitetään tulevaisuudessa, jotta se pysyy turvallisena, takaa luotettavan sähkönjakelun ja lakisääteisten toimitusvarmuusvaatimusten toteutumisen sekä mahdollistaa energiamurroksen ja vihreän siirtymän verkkoon liittyneille asiakkaille.

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n kehittämissuunnitelmaluonnos on julkisesti asiakkaiden ja sidosryhmien kommentoitavissa 29.4.–2.6.2024 välisen ajan. Kehittämissuunnitelmaluonnosta päivitetään saadun palautteen perusteella siten, että lopullinen kehittämissuunnitelma on valmiina viimeistään 30.6.2024 mennessä.

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n jakeluverkon kehittämissuunnitelmaluonnos (linkki avautuu uuteen välilehteen).