Yrityksemme arvot

Vastuullisuus ja jatkuva kehittyminen

Nykypäivänä jokaisen tulisi ottaa huomioon toimintansa vaikutukset ympäristöön ja sen tulevaisuuteen. Meillekin ympäristö ja ilmasto ovat osa arvojamme. Siksi tarjoamme asiakkaillemme vaihtoehtoisena tuotteena vedellä tuotettua uusiutuvaa sähköä, IkiWirtaa. IkiWirran energia tuotetaan omissa vesivoimalaitoksissamme Virroilla ja Parkanossa: se on päästötöntä ja puhdasta energiaa suoraan asiakkaidemme tarpeisiin.

Olemme mukana vähentämässä myös liikenteen tuottamia päästöjä tarjoamalla sähköautojen latausmahdollisuuden niin Virroilla kuin Ähtärissä. Latausasemat sijaitsevat Virroilla toimitalomme yhteydessä ja Ähtärissä eläinpuiston pysäköintialueella. Sähköautojen latausasemia on mahdollista myös hankkia kauttamme omaan käyttöön esimerkiksi yritykselle, kotiin tai taloyhtiöön.

Auringosta saadaan ekologista sähköä, siksi tarjoammekin asiakkaillemme aurinkosähköjärjestelmiä. Aurinkosähköjärjestelmät mitoitetaan asiakkaidemme tarpeen mukaan, jolloin omatuotanto vähentää ostettavan sähkön määrää. Asiakas saa suurimman hyödyn ja vähentää samalla omaa hiilijalanjälkeä. Lisätietoa aurinkosähköjärjestelmistämme löydät täältä.

Jatkuvaan kehittymiseen kuuluu myös uusimman teknologian hyödyntäminen jokapäiväisessä toiminnassamme. Palvelun laadun parantamiseksi kehitämme jatkuvasti sekä asiakaspalvelun järjestelmiä että verkostoteknologiaa. Mittalaitteitamme päivitetään koko ajan, näin kulutuksen luenta nopeutuu ja paranee. Verkostoautomaatiomme on huippuluokkaa, jolloin häiriötilanteissa vikojen rajaaminen ja korjaus onnistuu nopeammin. Vastuullisena toimijana haluamme aina korjata ilmenneet viat mahdollisimman nopeasti ja paikallisena toimijana meillä on tähän täydet edellytykset.

Vastuullisuus, arvot
Paikallisuus, arvot

Paikallisuus ja yhdessä tekeminen

Toimimme pienten kuntien ja kaupunkien alueella. Nämä kunnat ja kaupungit ovat myös yhtiömme omistajia. Siksi paikallisuus merkitsee meille paljon. Haluamme osaltamme tukea alueemme elinvoimaisuutta. Työllistämme paikallisia henkilöitä yhtiön palveluksessa myös välillisesti käyttämiemme urakoitsijoiden muodossa. Paikalliset toimijat ovat meille tärkeä sidosryhmä.

Olemme osaltamme myös mukana tukemassa koulutuksen säilymistä paikkakunnilla. Mahdollistamme oppilaiden opintojen etenemisen ottamalla työharjoitteluun mm. toisen asteen opiskelijoita. Tarjoamme lisäksi korkeakouluopiskelijoille lopputyöpaikkoja. Tuemme myös mm. urheiluseurojen toimintaa sekä paikallisten järjestöjen tapahtumia.

Yhdessä tekeminen näkyy myös oman organisaatiomme sisällä. Henkilökuntamme on erittäin sitoutunutta, josta osoituksena ovat pitkät työsuhteet. Meillä jokainen pääsee kehittämään itseään ja kannustamme työntekijöitä laajentamaan osaamistaan. Pyrimme koko ajan lisäämään myös tiimien välistä yhteistyötä.

Palveluhaluisuus ja tuloksellisuus

Pienenä paikallisena yhtiönä palvelu ja sen korkea laatu ovat olennainen osa arvojamme. Henkilöstömme tuntee alueen ja sen ihmiset, joten palvelu on nopeaa ja mutkatonta niin perinteisessä asiakaspalvelussa kuin asentajahenkilöstön työssä.

Palveluhaluisuudesta kertoo myös jatkuva teknologian kehittäminen verkoston ja asiakaspalvelun puolella. Samoin erilaisten myyntituotteiden ja palveluratkaisujen kehittämisellä pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä monimuotoisemmin.

Tuloksellisuus näkyy toiminnan mittaamisena ja raportointina. Mittausta tehdään niin omiin prosesseihin kuin asiakastyytyväisyyteen liittyen. Omien prosessien kustannustehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota tinkimättä työn laadusta. Tuloksellisuudesta kertovat myös hyvät taloudelliset tunnusluvut. Vakaa taloudellinen tilanne mahdollistaa yhtiön kehittämisen ja tulevaisuuden investoinnit. Yhtiön voitto jää omalle alueelle, sillä merkittävä osa yhtiön vuotuisesta tuloksesta kotiutetaan omistajille osinkojen muodossa.

Toimitusjohtaja, arvot

Näistä koostuu asiakaslupauksemme:

Varmaa sähköä

  • Rakennamme ja ylläpidämme säävarman sähköverkon sekä korjaamme viat nopeasti
  • Ammattilaisemme ovat tavoitettavissasi ja toimivat asiakkaittemme parhaaksi
  • Pidämme, mitä lupaamme

Paikallista toimintaa ja elinvoimaa

  • Toimintamme on hyödyksi alueen taloudelle
  • Olemme alueen merkittävä työllistäjä
  • Käytämme paikallisia palveluntarjoajia ja tuemme paikallista toimintaa

Ilmaston ja yhteiskunnan parhaaksi

  • Olemme puhtaan uusiutuvan energian tuottaja
  • Panostamme jatkossa ainoastaan hiilineutraaliin tuotantoon
  • Edistämme yhteiskunnan sähköistymistä ja tietä kohti hiilineutraaliutta