Alueellinen näkyvyys ja paikallinen yhteistyö

Koillis-Satakunnan Sähkön arvoihin kuuluvat paikallisuus ja yhteistyö, jotka näkyvät monella tavoin yhtiön toiminnassa

Investoinnit tuovat työtä alueelle –
merkittävä aluetaloudellinen vaikutus

Vuonna 2022 yhtiön investoinnit sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi jatkuivat. Investoinnit sähköverkkoon olivat noin 3,52 miljoonaa euroa. Yhtiö käyttää sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon oman työvoiman lisäksi myös ulkopuolisia urakoitsijoita. Vuonna 2022 lähes 91 prosenttia ulkopuolisilta ostetuista verkostopalveluista tuli alueen paikallisilta urakoitsijoilta ja alueelle jäävä osuus oli noin 1,17 miljoonaa euroa. Välillisesti yhtiö työllisti verkon rakentamiseen ja kunnossapitoon noin 20 yhtiön ulkopuolista henkilöä oman henkilöstön lisäksi vuoden 2022 aikana.

Koillis-Satakunnan Sähkö tytäryhtiöineen maksaa yhteisöveronsa kotipaikkakunnalleen Virroille. Lisäksi Koillis-Satakunnan Sähkö tulouttaa merkittävän osan tilikauden tuloksestaan osinkojen muodossa omistajilleen, joista suurin osa (99,8 prosenttia) on alueen kuntia.

Yhteistyötä laajasti

Liiketoiminnallisen yhteistyön lisäksi Koillis-Satakunnan Sähkö tekee yhteistyötä alueen urheiluseurojen ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa, muun muassa tukemalla näiden tapahtumia ja toimintaa. Paikallisen yhteistyön merkitys korostuu, sillä oman alueen elinvoimaisuus ja aktiivisuus ovat yhtiölle tärkeitä.

Vuonna 2022 yhtiö palkkasi kuusi kesätyöntekijää, jotka toimivat niin taloushallinnon ja asiakaspalvelun kuin verkon rakentamisen ja ylläpidon tehtävissä. Näitä työpaikkoja tarjoamalla parannamme omalta osaltamme alueen elinvoimaisuutta. Samalla tarjoamme mahdollisuuden tutustua energia-alan työmahdollisuuksiin.

Alueellinen näkyvyys

Alueellinen näkyvyys ja tapahtumiin osallistuminen on yhtiölle yksi tärkeimmistä muodoista alueellisessa yhteistyössä.

Vuonna 2022 osallistuimme mm. Yrittäjät Areenalla -messutapahtumaan Alavudella, olimme mukana tukemassa Kuortane Games Motonet GP -yleisurheilukilpailuja sekä tuimme paikallista liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointitoimintaa koko toiminta-alueellamme. Tätä jatkamme myös tulevaisuudessa.

Vuonna 2022 kampanjoidemme painopiste oli erilaisissa sähkön säästämiseen tähtäävissä toimenpiteissä. Tällä pyrittiin välttämään mahdollinen sähköpula ja ehkäisemään historiallisen korkeasta sähkön hinnasta aiheutuvat ongelmat. Vuoden 2022 loppupuolella myyntiasiakkaamme säästivätkin sähköä laskennallisesti noin 13 %, jolla oli selvä vaikutus myös hinnoitteluumme.

Asiakastyytyväisyys

Vuonna 2022 asiakaspalautteissa korostui huolestuneisuus kohonneista sähkönhinnoista. Tämä oli täysin luonnollista ja tästä syystä muutimme laskutuskäytäntöä jo vuoden 2022 alkupuoliskolla siirtyen kuukausilaskutukseen sekä teimme maksuaikoihin ja eräpäivän siirtoihin huojennuksia alkusyksyn aikana. Joustavuus kaikessa toiminnassa on ollut kantava teema.

Yhtiö osallistui syksyllä 2021 Energiateollisuus ry:n teettämään asiakastutkimukseen, jossa mitattiin asiakkaiden tyytyväisyyttä mm. energian kokonaistoimitusta kohtaan, saaden erinomaiset tulokset. Seuraavan kerran vastaava laajempi tutkimus toteutetaan vuonna 2023. Toivomme, että asiakasystävällinen hinnoittelu näkyy myös tutkimustuloksissa.