Verkkoliiketoiminta

Verkkoliiketoiminnan vuosi 2020

Vuonna 2020 yhtiön investoinnit säävarmaan sähköverkkoon jatkuivat. Edellisten vuosien tavoin sähkön toimitusvarmuuden kehittämistoimet kohdistettiin suurimpiin taajamiin, asemakaava-alueisiin sekä sähköasemien lähialueisiin. Vuoden aikana sähköverkkoon investoitiin 3,8 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 44 prosenttia verkkoliiketoiminnan liikevaihdosta.

Maakaapeloinnin suurimpiin projekteihin kuuluivat Alavuden Töysässä Toopakan sähköasemalta Ponnejärven pohjoispäässä olevan alueen kaapelointi, Ahjolan teollisuusalueen kaapelointi, sähköasemalta Makkaraojalle olevan alueen kaapelointi, Ahjolan teollisuusalueen kaapelointi, Liedenpohjan alueen ykkösosan kaapelointi sekä Murtolahti-Niskamäki -alueen kaapelointi. Ähtärissä Myllymäellä kaapeloitiin Sileäkangas-Nousunlahti -alue. Näiden lisäksi osallistuimme Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n yhteiskaivuuhankkeeseen Kihniön Haavistönperällä. Ilmajohtotyömaista suurin oli Keuruun Liesjärvellä Korkatti-Paloranta -johdon uusinta tienvarteen.

Oman henkilöstön lisäksi yhtiö työllisti verkon rakentamiseen ulkopuolisia urakoitsijoita välillisesti noin 30 henkilöä. Vuoden 2020 aikana lähes 90 prosenttia ulkopuolisilta ostetuista verkostopalveluista tuli alueen paikallisilta urakoitsijoilta.

Osa kuluneen vuoden investoinneista kohdistui myös omiin sähköasemiin mm. releuusintoina ja maasulunkompenstointilaitteen uusinnalla. Lisäksi yhtiö vaihtoi etäluettavia sähkömittareita uusiin, toisen sukupolven etämittareihin.

Säävarmat käyttöpaikat

Vuonna 2020 sähköverkon kaapelointia tehtiin investointiohjelman mukaisesti. Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin 32 km ja pienjänniteverkkoa 54 km. Maakaapeloinnin osuus vuoden lopussa oli keskijänniteverkossa 13,8 prosenttia ja pienjänniteverkossa 41,1 prosenttia. Koko sähköverkon kaapelointiaste oli 30,1 prosenttia.

Sähkömarkkinalain vaatimus enintään kuuden tunnin keskeytysajasta etenee kohti seuraavaa vaihetta. Vuoden 2020 lopussa vakinaisista käyttöpaikoista oli säävarman sähköverkon piirissä 58,7 prosenttia eli 6 376 kappaletta. Kaikista käyttöpaikoista säävarman sähköverkon parissa oli 6 633 kappaletta eli 41,6 prosenttia.

Seuraava sähkömarkkinalain asettama tavoite on vuoden 2028 lopussa, jolloin tulee olla 75 prosenttia vakinaisista käyttöpaikoista säävarman sähköverkon piirissä.

Sähkön käyttö laski hieman

Vuonna 2020 myytiin 33 uutta sähköliittymää. Lisäksi pääsulakkeen suurennoksia ja kolmivaiheistuksia myytiin 15 kappaletta. Liittyen kokonaismyynti oli 46 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Liittymien hinnoittelumenetelmät ja liittymismaksut päivitettiin 1.12.2020 alkaen Energiaviraston vahvistamien hinnoittelumenetelmien mukaisiksi. 3×25 A liittymän hinta vyöhykkeellä 1 oli 2 950 euroa.

Vuoden lopussa verkkoon oli kytkettynä 15 929 sähkönkäyttäjää, joista 86,5 prosenttia on yksityishenkilöitä. Heidän kulutuksensa vastaa lähes puolta koko yhtiön verkkoalueen sähkönkäytöstä. Suurjännitteellä sähkönsä osti neljä sähkönkäyttäjää.

Vuonna 2020 toimitettiin sähköä yhtiön verkkoalueen asiakkaille 163 503 MWh, eli 4,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Yhtiön verkkoalueen suurin yhden tunnin tehohuippu 35,7 MW mitattiin 7.2.2020 klo 07-08 välisenä aikana.

Keskimääräinen viankorjausaika

Vuonna 2020 keskimääräinen viankorjausaika oli yhteensä 0,93 tuntia eli sama kuin edellisvuonna. Vuosien 2001, 2003, 2010, 2013, 2015, 2016 ja 2019 pylväiden erivärinen yläosa kuvaa poikkeuksellisten myrskyjen ja sääolojen aiheuttamaa lisäystä kyseisten vuosien tunnuslukuihin.

Vuonna 2020 asiakasta kohti oli keskimäärin 5,21 sähkökatkoa, keskimääräinen keskeytysaika vuodessa asiakasta kohti oli 2,2 tuntia.

Koko vuoden aikana sähköasemilla ja 20 kV jakeluverkossa oli yhteensä 108 pysyvää häiriökeskeytystä. Pysyvien vikojen määrä pieneni edellisvuoteen nähden 30 prosenttia. Jälleenkytkennällä selvinneiden keskeytysten kokonaismäärä 335 kappaletta oli 16 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Aikajälleenkytkentöjä oli 144 kappaletta ja pikajälleenkytkentöjä 191 kappaletta.