Toimitusjohtajan katsaus

Poikkeuksellinen vuosi toi haasteita toiminnalle

Vuosi 2020 jää historian kirjoihin erittäin poikkeuksellisena. Globaali pandemia on vaikuttanut meidän jokaisen elämään. Koronapandemian vaikutukset Koillis-Satakunnan Sähkön liiketoiminnan tulokseen jäivät vähäisiksi ja yhtiön tulos vuodelta 2020 oli erinomainen.

Yhtiön toiminnan organisointiin koronatilanne vaikutti kuitenkin merkittävästi. Yhtiön harjoittama sähkön jakelu ja tuotanto ovat yhteiskunnan kannalta kriittiseksi luokiteltuja toimintoja. Tämän vuoksi yhtiön tulee varautua ja pitää yllä toimintavalmiutta kaikissa olosuhteissa, myös pandemian aikana. Yhtiössä noudatetaan tiukkoja koronarajoituksia, joiden tarkoituksena on varmistaa riittävä määrä työkykyistä henkilökuntaa jokaisena hetkenä.

Syysmyrskyt aiheuttivat häiriöitä sähkön jakelussa koko verkkoalueelle. Vikatilanteista selvittiin kuitenkin hyvin ja sähköt saatiin jokaisella myrskyllä palautettua lähes kaikille asiakkaille saman päivän aikana.

Investoinnit tuovat työtä alueelle

Vuonna 2020 yhtiö jatkoi investointeja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen. Investoinnit sähköverkkoon olivat noin 3,8 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 44 prosenttia verkkoliiketoiminnan 8,6 miljoonan euron liikevaihdosta. Investoinnit rahoitettiin pääosin tulorahoituksella. Yhtiö käyttää verkon rakentamiseen ja kunnossapitoon oman työvoiman lisäksi myös ulkopuolisia urakoitsijoita. Vuonna 2020 lähes 90 prosenttia ulkopuolisilta ostetuista verkostopalveluista tuli alueen paikallisilta urakoitsijoilta ja alueelle jäävä osuus oli 950 000 euroa. Välillisesti yhtiö työllisti verkon rakentamiseen ja kunnossapitoon noin 30 yhtiön ulkopuolista henkilöä oman henkilöstön lisäksi vuoden 2020 aikana.

Merkittävä aluetaloudellinen vaikutus

Koillis-Satakunnan Sähkö tytäryhtiöineen työllisti 47 henkeä vuonna 2020. Lisäksi yhtiö palkkasi neljä kesätyöntekijää ja tarjosi harjoittelupaikan useammalle nuorelle vuoden aikana. Yhtiössä nähdään tärkeäksi toimia vastuullisesti mahdollistamalla työharjoittelu- ja kesätyöpaikat nuorille.

Koillis-Satakunnan Sähkö tytäryhtiöineen maksaa yhteisöveronsa kotipaikkakunnalleen Virroille. Lisäksi Koillis-Satakunnan Sähkö tulouttaa merkittävän osan tilikauden tuloksestaan osinkojen muodossa omistajilleen, joista suurin osa (99,8 prosenttia) on alueen kuntia. Kuntaomistus tuo toiminnalle vakautta ja mahdollistaa siirtohintojen pysymisen maltillisina. Merkittävistä investoinneista huolimatta, yhtiö ei ole tehnyt korotuksia siirtohintoihin, vaan jatkaa entisillä hinnoilla jo viidettä vuotta peräkkäin.

Vesivoiman tuotannolla tärkeä merkitys

Vesivoimalaitosten tuotanto ylsi hieman yli keskimääräisen tuotannon. Konsernin vesivoimalaitokset tuottivat sähköenergiaa noin 43 000 megawattituntia vuonna 2020. Tämä on noin seitsemän prosenttia keskimääräistä enemmän ja peräti 42 prosenttia enemmän kuin poikkeuksellisen kuivana vuonna 2019. Oma vesivoimatuotanto kattaa noin 35 prosenttia Koillis-Satakunnan Sähkön tarvitsemasta sähköenergiasta. Laajemmassa mittakaavassa vesivoimalla uusiutuvana ja päästöttömänä energiamuotona on tärkeä merkitys myös taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Sähköistyminen ennen ja nyt

Koillis-Satakunnan Sähkön perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 75 vuotta. Aikanaan sähköistyminen ja verkkojen rakentaminen vaikuttivat merkittävästi alueen kehittämiseen. Sähkön tulo koteihin muutti monella tavoin ihmisten jokapäiväistä elämää. Vuosien saatossa sähköstä on muodostunut monelle itsestäänselvyys, joka huomataan lähinnä silloin kun se hetkellisesti puuttuu.

Sähkön merkityksellisyys kasvaa tulevina vuosina, kun taistelemme ilmastonmuutosta vastaan. Yhteiskunnan eri toimintojen kuten liikenteen, lämmityksen ja teollisuuden sähköistyessä, sähkön kulutuksen ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa. Sähköstä on tulossa ratkaisija tiellä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Samaan aikaan myös säästä riippuvaa uusiutuvan energian tuotantoa aurinko- ja tuulivoiman muodossa liitetään yhä enemmän osaksi sähköverkkoa. Nämä muutokset edellyttävät vahvaa ja luotettavaa sähköverkkoa.

Sähköistymisen uudella aikakaudella tarvitsemme puhtaasti tuotettua sähköenergiaa sekä toimivat ja varmat sähköverkot. Tämä ohjaa myös meidän toimintaamme Koillis-Satakunnan Sähkössä. Uudistetun strategiamme mukaisesti rakennamme ja ylläpidämme säävarman sähköverkon vuoden 2036 loppuun mennessä. Investoinnit toimitusvarmuuteen toteutetaan kustannustehokkaasti hyödyntämällä erilaisia teknologisia mahdollisuuksia. Verkkopalvelujen hinnoittelu säilytetään maltillisena kuitenkin varmistaen liiketoiminnan riittävä kassavirta. Alkavalla strategiakaudella panostamme myös uusiutuvan energian tuotannon kasvattamiseen.

Yhtiön vahva arvopohja ja paikallinen omistus ovat mahdollistaneet menestyksen jo 75 vuotta. Vankka perusta ja yhtiön halu kehittää toimintaansa luovat edellytykset menestykselle myös tulevina vuosina, muuttuvassa toimintaympäristössä ja kehittyvässä energiajärjestelmässä. Katsomme luottavaisin mielin eteenpäin!