Toimitusjohtajan katsaus 2022

Poikkeuksellisia aikoja

Euroopan laajuinen energiakriisi vaikutti merkittävästi vuoteen 2022. Sähkö ja sähköyhtiöt olivat monen tasaisen vuoden jälkeen suuren mielenkiinnon kohteena ja sähköstä puhuttiin enemmän kuin vuosikausiin. Markkinahintojen voimakas nousu tuskin jäi keneltäkään huomaamatta. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla huolenaiheeksi nousi myös sähkön riittävyys talvikaudella. Vuoden 2022 päätyttyä tilanne sähkömarkkinoilla on tasaantunut, eikä sähkö ole enää joka päivä etusivun uutinen. Tietoisuus sähköasioista ja sähköyhtiöiden toiminnasta on kuitenkin lisääntynyt, ja hyvä niin.

Päätehtävä ja arvot korostuvat

Poikkeuksellisena aikana ja kriisin keskellä yhtiön päätehtävä ja arvot korostuvat. Koillis-Satakunnan Sähkön päätehtävä on määritelty seuraavasti: ”Turvaamme sähkön saatavuuden asiakkaillemme kustannustehokkaasti kaikissa olosuhteissa”. Tätä tehtävää toteutamme yhtiössä, niin sähkön jakeluverkkoliiketoiminnassa kuin myös sähköenergian myynnissä. Yhtiön arvot paikallisuus, vastuullisuus sekä yhteistyö ja yhdessä tekeminen ovat korostuneet ja näkyneet konkreettisesti energiakriisin aikana.

Sähkön säästöä yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Viime vuoden syyskaudella yhtiössä varauduttiin mahdolliseen sähköpulaan ja kiertäviin sähkökatkoihin. Sähköä riitti kuluneena talvena, eikä sähköpulatilanteeseen jouduttu. Päättynyt talvi oli onneksi suhteellisen leuto ja kotimainen tuotanto sekä tuonti naapurimaista riittivät kattamaan kulutuksen Suomessa. Lisäksi sähkön säästötoimenpiteillä oli oma tärkeä vaikutuksensa. Valtakunnallinen sähkön säästökampanja onnistui hienosti Koillis-Satakunnan Sähkön alueella, yhteistössä asiakkaidemme kanssa.

Vastuullisesti paikallinen

Verkkoliiketoiminnassa paikallisuus ja vastuullisuus arvoina ovat näkyneet meillä Koillis-Satakunnan Sähkössä käytännön tekemisessä jo pitkään. Hintojen noustessa voimakkaasti sähkömarkkinoilla, nämä arvot saivat aivan uudenlaisen merkityksen myös sähkön myyntiliiketoiminnassa. Teimme yhtiössä tietoisen päätöksen ja laitoimme omistajakuntien alueen asiakkaat etusijalle. Energiakriisistä huolimatta, pystyimme pitämään omistajakuntien asiakkaiden myyntihinnat merkittävästi markkinatasoa maltillisempina. Tästä on kiittäminen pitkäjänteistä suojaustoimintaa sekä omaa tuotantoa, jonka osuutta on viime vuosina kasvatettu investoimalla uusiutuvan energian tuotantoon. Näitä investointeja jatkamme tulevina vuosina ja pyrimme lähemmäksi omavaraisuutta sähkön tuotannossa.

Vakaalta pohjalta eteenpäin

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta yhtiön talous on vakaa. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa eteenpäin. Me Koillis-Satakunnan Sähkössä katsomme rohkeasti eteenpäin ja haluamme kehittää yhtiötä, jotta se pärjää myös tulevaisuudessa – jotta asiakkaamme saavat aina sähköä kustannustehokkaasti, myrskyistä ja kriiseistä huolimatta.

Anu Rantala
toimitusjohtaja