Sähkön myynti ja hankinta

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy myy ja toimittaa sähköä ympäri Suomea. Myyntituotteita tarjotaan asiakkaan tarpeen mukaan määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana. Kuluttaja-asiakkaiden määräaikaisia VakaaWirta-sopimuksia uusittiin kuukausittain toimintavuoden aikana yhteensä noin 15 miljoonan kilowattitunnin myyntimäärälle. Pörssisidonnainen sähkösopimus oli edullinen koko vuoden ajan ja yhä useammat asiakkaat valitsivat TuntiWirta-sopimuksen. IkiWirta-tuotteen myynti kasvoi noin 20 prosenttia edelliseen toimintavuoteen verrattuna. IkiWirta on uusiutuvaa energiaa, joka tuotetaan tytäryhtiö Killin Voima Oy:n paikallisissa vesivoimalaitoksissa.

Yhtiö halusi olla mukana tukemassa alueensa kotitalouksia koronavuoden aiheuttamissa haasteissa. Tuki annettiin määräaikaisena kesäalennuksena toimitusmyynnin hintoihin. Hintoja alennettiin 20 prosenttia sekä perus- että energiamaksujen osalta kesä-lokakuun ajaksi. Määräaikaisalennuksen kautta jaettiin yhteensä noin 200 000 euroa asiakasetua toistaiseksi voimassa olevien toimitussopimusten asiakkaille.

Katsaus sähkömarkkinaan

Pörssisähkön tuntihinnat olivat edullisella tasolla koko toimintavuoden ajan. Alkuvuosi oli lauha ja tuulinen, joten tuulivoiman merkitys kasvoi ja se painoi tuntihintoja alas tehokkaasti varsinkin keväällä. Systeemihintaa piti alhaalla erityisesti Norjan hyvä vesitilanne. Pohjoismaisten siirtoyhteyksien kapasiteetti kuitenkin rajasi edullisen pörssisähkön siirtymistä Suomeen. Talvikuukausina vettä riitti hyvin myös Suomessa erityisen lauhan sään ja vesisateiden ansiosta. Samalla hiilidioksidin päästöoikeuden hinta oli alhaisella tasolla. Tämä mahdollisti myös fossiiliperäisen tuotannon mukanaoloa pörssisähkömarkkinoilla. Elo-syyskuussa tuntihinnat olivat korkeimmillaan Suomessa muun muassa ydinvoimaloiden huoltojaksojen vuoksi.

Kevään kuluessa toteutui historiallisesti muutamia negatiivisia tuntihintoja Suomen hinta-alueella, mutta matalin yksittäisen tunnin hinta toteutui maanantaina 2. marraskuuta klo 04-05 välisellä tunnilla. Hinta oli tuolloin -0,17 senttiä kilowattitunnilta. Vuoden korkein tuntihinta oli 25,44 senttiä kilowattitunnilta maanantain 30. marraskuuta klo 9-10 välisenä aikana.

Toimintavuoden aikana pörssisähkön toteutunut keskihinta oli 2,80 senttiä kilowattitunnilta, joka on noin 64 prosenttia edellisen vuoden keskihinnasta. Suomen aluehinta oli keskimäärin 1,71 senttiä kilowattitunnilta korkeampi kuin systeemihinta.

Sähkön hankinta

Yhtiön hankkiman sähkön määrästä 35 prosenttia tuotettiin tytäryhtiöiden, Killin Voiman ja Perhon Voiman, vesivoimalaitoksissa. Määrä on yli 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä toimintavuotena. 65 prosenttia sähköstä hankittiin Pohjoismaisesta sähköpörssistä. Pientuotantoa otettiin vastaan pääasiassa kotitalousasiakkaiden aurinkovoimaloista. Energiamäärä oli vielä kuitenkin varsin vaatimaton eli noin 0,03 prosenttia yhtiön koko hankinnasta.

Riskien hallinnan näkökulmasta aikaisemmin tehdyt hinnan kiinnitykset osoittautuivat markkinahintaa kalliimmiksi. Toisaalta tulevaisuuden kiinnityksiin avautui edullisempi näkymä, vaikka sähköjohdannaisten hinnat eivät laskeneetkaan aivan spot-hintoja vastaavalla tavalla. Omaa erityispiirrettä tukkusähkön hankintaan toi myös varsin merkittäväksi muodostunut Suomen aluehintaero. Yleisesti vuoden tukkuhankintaa leimasivat suuret hintavaihtelut johtuen muun muassa lisääntyneestä tuulivoiman tuotannosta sähkömarkkinoilla.