Katse tulevaan

Yhtiössä laadittiin päättyneenä vuonna 2020 strategia vuosille 2021-2025. Strategian  mukaisesti yhtiön pääliiketoiminnat ovat edelleen sähkön jakelu, sähkön myynti ja sähkön tuotanto. Lisäksi yhtiö voi laajentaa toimintaansa muihin liiketoimintaa tukeviin palveluihin.

Verkkoliiketoiminnassa yhtiö rakentaa säävarman sähköverkon vuoden 2036 loppuun mennessä. Toimitusvarmuusinvestoinnit toteutetaan kustannuksetehokkaasti hyödyntämällä erilaisia teknologisia mahdollisuuksia. Verkkopalvelujen hinnoittelu säilytetään maltillisena kuitenkin varmistaen liiketoiminnan riittävä kassavirta.

Yhtiö pyrkii alkavalla strategiakaudella kasvattamaan uusiutuvan energian tuotantoa investoimalla vesi-, tuuli- ja/tai aurinkovoimaan. Myyntiliiketoiminnan organisoinnin eri vaihtoehdot selvitetään strategiakaudella. Myyntitoimintaa ja tuotantoa kehitetään siten, että molemmat menestyvät kilpailluilla markkinoilla.