Henkilöstö

Korona-pandemia muutti henkilöstömme tavat tehdä töitä. Meille on tärkeää varmistaa henkilöstön terveys ja työkyky jokaisena hetkenä, kaikissa olosuhteissa. Ainoastaan sitä kautta voimme turvata asiakkaille häiriöttömän sähkön jakelun.

Koronan mukanaan tuomista haasteista huolimatta onnistuimme tarjoamaan kesätyö- ja harjoittelupaikkoja nuorille. Haluamme toimia vastuullisesti ja mahdollistaa nuorille sisäänpääsy energia-alalle. Vuonna 2020 työllistettiinkin kaksi kesätyöntekijää.

Tilikauden 2020 päättyessä yhtiössä työskenteli yhteensä 45 henkilöä, joista 26 oli toimihenkilöitä ja 19 työntekijöitä. Määräaikaisessa työsuhteessa oli yksi toimihenkilö ja yksi työntekijä. Keskimääräinen työsuhteen pituus oli 18,5 vuotta.

Vuonna 2020 järjestettiin henkilöstölle myös erilaisia koulutuksia, mm. hätäensiapukoulutus koko henkilökunnalle sekä tulityökoulutusta sähköasentajille ja teknisille toimihenkilöille.

Henkilöstö 31.12.2020

Toimitusjohtaja
Anu Rantala

Henkilöstöhallinto
Mari Puromäki

Taloushallinto
Riina Ylä-Soininmäki
Marja-Leena Niemenmaa
Hannele Suni
Sini Ilvesaho
Leena Haapa-aho-Sarvikas

Sähkön hankinta ja myynti
Aarne Haikonen
Minna Kalliojärvi

ICT-järjestelmät ja sähkömittarit
Jari Hakala
Kalle Kiljunen
Juha Hirviaho
Kimmo Hakala
Aija Ylä-Soininmäki

Käyttötoiminta
Juha Koivula
Arttu Ahonen
Eero Raiskinmäki
Timo Rentto
Raimo Pitkänen
Marko Laine
Teemu Koivula
Erkka Virtanen

Verkkotoiminta
Matti Takamäki
Matti Kolari
Petri Lahti
Timo Mäkelä
Arto Teppo
Mikko Savilahti
Erkki Korhonen
Ismo Mäntysalmi
Sami Ilvesaho
Antti Keskitalo
Jukka Rantanen
Pekka Saikkonen
Tero Savilahti
Kimmo Sihvonen
Heikki Suutari
Timo Viertola
Juha Yläjärvi
Tapio Puromäki
Kari Kauttu
Tuomas Liikala
Petri Mäkinen
Juhani Niemi
Matti Rajala
Jukka Sahi
Noora Syvänperä