Henkilöstö

Meille on tärkeää varmistaa henkilöstön terveys ja työkyky jokaisena hetkenä, kaikissa olosuhteissa. Vain siten voimme turvata asiakkaille häiriöttömän sähkön jakelun.

Haluamme toimia vastuullisesti ja mahdollistaa nuorille sisäänpääsyn energia-alalle. Vuonna 2022 työllistettiin kuusi kesätyöntekijää sekä useita harjoittelijoita ympäri vuoden.

Tilikauden 2022 päättyessä yhtiössä työskenteli yhteensä 45 henkilöä, joista 24 oli toimihenkilöitä ja 21 työntekijöitä. Keskimääräinen työsuhteen pituus oli 18,5 vuotta.

Vuoden 2022 aikana järjestettiin henkilökunnalle erilaisia koulutuksia n. 3 pv/työntekijä, mm. työyhteisövalmennusta koko henkilöstölle.

Henkilökuntaa vuoden 2022 lopussa 45 kpl.
Vuonna 2022 työntekijöistä naisia 23 %, miehiä 77%
Henkilöstön keski-ikä vuonna 2022 46 vuotta 8 kuukautta.
Henkilöstön sairauspoissaolot vuonna 2022 2,95 %
Työtapaturmia vuonna 2022 4 kappaletta.

Henkilöstö 31.12.2022

Toimitusjohtaja
Anu Rantala

Henkilöstöhallinto
Mari Puromäki

Taloushallinto
Riina Ylä-Soininmäki
Hannele Suni
Sini Ilvesaho
Leena Haapa-aho-Sarvikas
Anna Tattari

Sähkön hankinta ja myynti
Teemu Brandt
Minna Kalliojärvi

ICT-järjestelmät ja sähkömittarit
Jari Hakala
Kalle Kiljunen
Juha Hirviaho
Kimmo Hakala
Aija Ylä-Soininmäki

Käyttötoiminta
Juha Koivula
Arttu Ahonen
Eero Raiskinmäki
Erkki Korhonen
Marko Laine
Teemu Koivula
Erkka Virtanen

Verkkotoiminta
Matti Takamäki
Matti Kolari
Petri Lahti
Arto Teppo
Mikko Savilahti
Ismo Mäntysalmi
Sami Ilvesaho
Timo Mäkelä
Antti Keskitalo
Jukka Rantanen
Pekka Saikkonen
Tero Savilahti
Kimmo Sihvonen
Heikki Suutari
Timo Viertola
Juha Yläjärvi
Tapio Puromäki
Anssi Juvonen
Kari Kauttu
Petri Mäkinen
Juhani Niemi
Matti Rajala
Jukka Sahi
Noora Syvänperä