Alueellinen näkyvyys ja paikallinen yhteistyö

Koillis-Satakunnan Sähkö haluaa olla läsnä alueensa asiakkaiden arjessa. Yhtiön arvoihin kuuluvat paikallisuus ja yhteistyö, jotka näkyvät monella tavoin yhtiön toiminnassa.

Investoinnin tuovat työtä alueelle –
merkittävä aluetalpudellinen vaikutus

Kaapelin asennusta kaapeliojaanVuonna 2021 yhtiön investoinnit sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi jatkuivat. Investoinnit sähköverkkoon olivat noin 3,2 miljoonaa euroa. Yhtiö käyttää sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon oman työvoiman lisäksi myös ulkopuolisia urakoitsijoita. Vuonna 2021 lähes 79 prosenttia ulkopuolisilta ostetuista verkostopalveluista tuli alueen paikallisilta urakoitsijoilta ja alueelle jäävä osuus oli noin 710 000 euroa. Välillisesti yhtiö työllisti verkon rakentamiseen ja kunnossapitoon noin 30 yhtiön ulkopuolista henkilöä oman henkilöstön lisäksi vuoden 2021 aikana.

Koillis-Satakunnan Sähkö tytäryhtiöineen maksaa yhteisöveronsa kotipaikkakunnalleen Virroille. Lisäksi Koillis-Satakunnan Sähkö tulouttaa merkittävän osan tilikauden tuloksestaan osinkojen muodossa omistajilleen, joista suurin osa (99,8 prosenttia) on alueen kuntia.

Yhteistyötä laajasti

Liiketoiminnallisen yhteistyön lisäksi Koillis-Satakunnan Sähkö tekee yhteistyötä alueen urheiluseurojen ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa, muun muassa tukemalla näiden tapahtumia ja toimintaa. Paikallisen yhteistyön merkitys korostuu, sillä oman alueen elinvoimaisuus ja aktiivisuus ovat yhtiölle tärkeitä.

Yhtiö haluaa toimia vastuullisesti tarjoamalla työharjoittelu- ja kesätyöpaikkoja nuorille. Vuonna 2021 yhtiö palkkasi neljä kesätyöntekijää ja lisäksi vuoden aikana useampi nuori suoritti työharjoittelun yhtiössä.

Keväällä 2021 yhtiö huomioi muutamaa omistajakuntien alueella menestynyttä opiskelijaa stipendillä. Yhteistyö paikallisten oppilaitosten kanssa on yhtiön näkökulmasta tärkeää. Harjoittelupaikkoja tarjoamalle parannamme omalta osaltamme alueen elinvoimaisuutta. Samalla saamme nuoria kiinnostumaan energia-alan työmahdollisuuksista.

Alueellinen näkyvyys

Kuvakilpailun voittajaAlueellinen näkyvyys ja tapahtumiin osallistuminen on yhtiölle tärkeää. Tapahtumissa tuomme tutuksi yhtiötä ja sen henkilökuntaa, voimme keskustella asiakkaidemme kanssa sekä tuemme osaltamme alueen elinvoimaisuutta.

Vuonna 2021 yhtiön perustamisesta tuli kuluneeksi 75 vuotta. Jatkunut koronapandemia kuitenkin rajoitti juhlavuodelle suunniteltujen tapahtumien ja tempausten järjestämistä enemmän kuin olimme osanneet aavistaa.

Juhlavuotta kampanjoitiin kuitenkin mm. sosiaalisen median kampanjoissa eri teemapäivien yhteydessä. Sähkönkäytön ja energiansäästön merkitystä korostettiin Sähkön päivänä ja Energiansäästöviikon merkeissä.

Asiakkaiden suuntaan näkyvin tempaus oli 75 v juhlavuoden kunniaksi järjestetty valokuvakilpailu, johon asiakkaidemme oli mahdollisuus toimittaa meille uusia tai vanhoja kuvamuistoja sähköön tai yhtiöömme liittyen. Kuvamuistoja saimme yli 40 osallistujalta, joista yhtiömme henkilökunnasta koostuva raati valitsi voittajan.

Polkupyörän voittajaVoittajaksi valikoitui Mirja Ämmälän kuva Alavuden Taipaleenkylästä vuodelta 1976, jossa sähköttömään taloon oltiin ”sähköä tuomassa jo sulakekaappiin asti”. Palkinnoksi Mirjalle luovutettiin Tunturi e-City sähköpolkupyörä.

Syyskuussa Killinkosken koululaiset kävivät tutustumassa Killinkosken vesivoimalaitoksen toimintaan. Yhtiön toimesta koululaisille järjestettiin tutustumiskierros, jossa myös yhtiömme edustajat pääsivät vastailemaan lasten visaisiin kysymyksiin.

Vuosittainen asiakaspäivä Ähtäri Zoossa järjestettiin lauantaina 2. lokakuuta. Kokoontumisrajoitusten vuoksi, asiakaspäivä toteutettiin ilman jo perinteeksi muodostunutta makkaratarjoilua, tarjoamalla asiakkaille vain etuhintainen pääsylippu eläinpuistoon.

Yhtiön varsinaisen 75 v juhlan järjestelyihin koronarajoitukset aiheuttivat myös epävarmuutta viimeiseen hetkeen saakka. Juhlatilaisuus hallinnolle ja henkilöstölle aveceineen saatiin kuitenkin järjestettyä marraskuun lopussa Nuorisokeskus Marttisessa Virroilla.

Asiakastyytyväisyys

Yhtiö osallistui syksyllä 2021 Energiateollisuus ry:n teettämään asiakastutkimukseen, jossa mitattiin asiakkaiden tyytyväisyyttä mm. energian kokonaistoimitusta kohtaan. Tutkimuksen toteutti Innolink Oy yhteistyössä Adato Energia Oy:n kanssa. Puhelinhaastatteluja tehtiin asiakkaille satunnaisotannalla syys-lokakuussa.

Yhtiö sai asiakkailtaan hyvät palveluarvosanat ja tutkimuksen toimialavertailussa yhtiö sai vertailuryhmänsä parhaat pisteet. Yleisellä tasolla vastauksista myös ilmeni, että energiayhtiöitä pidettiin luotettavina. Lisäksi niiden paikallisuutta, toimivuutta ja ystävällistä palvelua arvostettiin.