Verkkoliiketoiminta

Verkkoliiketoiminnan vuosi 2021

Vuonna 2021 yhtiön investoinnit säävarmaan sähköverkkoon jatkuivat. Edellisten vuosien tavoin sähkön toimitusvarmuuden kehittämistoimet kohdistettiin suurimpiin taajamiin, asemakaava-alueisiin sekä sähköasemien lähialueisiin. Vuoden aikana sähköverkkoon investoitiin 3,2 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 34 prosenttia verkkoliiketoiminnan liikevaihdosta.

Investointien painopiste on ollut maakaapeloinneissa, joista suurimpia projekteja olivat Ähtärissä Isoneva – Keihäsniemi alue, Virtain Killinkoskella Alavus sekä Ähtäri johtolähtöjen alkuosien kaapeloinnit ja Liedenpohjan kakkososan kaapelointi. 20 kV:n ilmajohtojen rakentamista tehtiin teiden varsille Äijännevalla ja Keuruun Liesjärvellä, jossa johto uusittiin tienvarteen. Näiden lisäksi tehtiin pienjännitejohtojen maakaapelointia koko jakelualueella.

Oman henkilöstön lisäksi yhtiö työllisti verkon rakentamiseen ulkopuolisia urakoitsijoita välillisesti noin 30 henkilöä. Vuoden 2021 aikana lähes 79
prosenttia ulkopuolisilta ostetuista verkostopalveluista tuli alueen paikallisilta urakoitsijoilta.

Osa kuluneen vuoden investoinneista kohdistui myös omiin sähköasemiin mm. releuusintoina. Lisäksi yhtiö vaihtoi lähes 2 000 kpl:ta etäluettavia sähkömittareita uusiin toisen sukupolven etämittareihin.

Kaavio investoinneista ja sumu-poistoista
Investointien osuus liikevaihdosta

Säävarmat käyttöpaikat

Vuonna 2021 sähköverkon kaapelointia tehtiin investointiohjelman mukaisesti. Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin 25 km ja pienjänniteverkkoa 75 km. Maakaapeloinnin osuus vuoden lopussa oli keskijänniteverkossa 15,1 prosenttia ja pienjänniteverkossa 43,3 prosenttia. Koko sähköverkon kaapelointiaste oli 31,9 prosenttia. Sähköverkon kokonaispituus vuoden vaihteessa oli 4 127 km.

Taajamien nopeassa tahdissa tehdyllä maakaapeloinnilla tähdättiin siihen, että sähkömarkkinalain vaatimus enintään kuuden tunnin keskeytysajasta toteutuu kaikissa asemakaavoitetuilla alueilla sijaitsevissa käyttöpaikoissa vuoden 2019 loppuun mennessä. Samalla määrä ylitti sähkömarkkinalain ensimmäisen vaiheen rajan (50 prosenttia vakinaisista käyttöpaikoista tulee olla säävarman sähköverkon parissa vuoden 2019 loppuun mennessä). Seuraava sähkömarkkinalain asettama tavoite on vuoden 2028 lopussa, jolloin tulee olla 75 prosenttia vakinaisista käyttöpaikoista säävarman sähköverkon parissa. Vuoden 2021 lopussa vakinaisista käyttöpaikoista oli säävarman sähköverkon parissa 59,4 prosenttia eli 6 441 kappaletta. Kaikista käyttöpaikoista säävarman sähköverkon parissa oli 6 725 kappaletta eli 42,3 prosenttia.

Säävarmat käyttöpaikat

Sähkön käyttö lisääntyi

Vuonna 2021 myytiin 51 uutta sähköliittymää. Lisäksi pääsulakkeen suurennoksia ja kolmivaiheistuksia myytiin 26 kappaletta. Liittymien kokonaismyynti oli 257 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Liittymän irtisanomisia oli vuonna 2021 35 kpl:ta. Liittymien hinnoittelumenetelmät ja liittymismaksut päivitettiin 1.12.2020 alkaen Energiaviraston vahvistamien hinnoittelumenetelmien mukaisiksi. 3×25 A liittymän hinta vyöhykkeellä 1 oli 2 950 euroa.

Vuoden lopussa verkkoon oli kytkettynä 15 907 sähkönkäyttäjää, joista 86,5 prosenttia on yksityishenkilöitä. Heidän kulutuksensa vastaa vähän yli puolta koko yhtiön verkkoalueen sähkönkäytöstä. Suurjännitteellä sähkönsä osti neljä sähkönkäyttäjää.

Vuonna 2021 toimitettiin sähköä yhtiön verkkoalueen asiakkaille 179 070 MWh, eli 9,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Yhtiön verkkoalueen suurin yhden tunnin tehohuippu 47,59 MW mitattiin 15.1.2021 klo 8.00 – 9.00 välisenä aikana.

Kaavio liittymien myynnistä
Sähkönkäyttäjät käyttäjäryhmittäin
Sähkön käyttö ja kehitys

Keskimääräinen viankorjausaika

Vuonna 2021 keskimääräinen viankorjausaika oli yhteensä 0,76 tuntia, joka oli 18 prosenttia lyhyempi kuin edellisvuonna. Vuosien 2001, 2003, 2010, 2013, 2015, 2016 ja 2019 pylväiden erivärinen yläosa kuvaa poikkeuksellisten myrskyjen ja sääolojen aiheuttamaa lisäystä kyseisten vuosien tunnuslukuihin.

Vuonna 2021 asiakasta kohti oli keskimäärin 5,0 sähkökatkoa, keskimääräinen keskeytysaika vuodessa asiakasta kohti oli 1,8 tuntia.

Koko vuoden aikana sähköasemilla ja 20 kV jakeluverkossa oli yhteensä 83 pysyvää häiriökeskeytystä. Pysyvien vikojen määrä pieneni edellisvuoteen nähden 23 prosenttia. Jälleenkytkennällä selvinneiden keskeytysten kokonaismäärä 504 oli 50 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Aikajälleenkytkentöjä (AJK) oli 162 kappaletta ja pikajälleenkytkentöjä (PJK) 342 kappaletta.

Keskimääräinen viankorjausaika
Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika (tuntia/vuosi)
Keskimääräinen kesketysten määrä (kpl/vuosi)