Uusiutuva energia

Oma vesivoiman tuotanto arvokasta

Konsernin vesivoiman tuotanto on keskistetty vuoden 2021 alusta alkaen yhteen yhtiöön, Killin Voima Oy:öön, joka tuottaa sähköä omistamissaan vesivoimalaitoksissa emoyhtiölleen Koillis-Satakunnan Sähkö mankala-periaatteella. Killin Voima omistaa tällä hetkellä kuusi vesivoimalaitosta: Killinkoski (Virrat), Soininkoski (Virrat), Käenkoski (Parkano), Hamari (Ylivieska), Padinki (Nivala) ja Pirttikoski (Kaustinen).

Lisäksi Killin Voima on saanut aluehallintovirastosta luvan Inhankosken vesivoimalaitoksen rakentamiseksi, mutta lupapäätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa se on edelleen käsiteltävänä.

Vuonna 2021 vesivoimalaitosten yhteenlaskettu tuotanto oli noin 37 600 MWh, mikä on hieman keskimääräistä vuosituotantoa vähemmän ja 13 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Sähkön markkinahintojen voimakkaan nousun myötä oma tuotanto oli emoyhtiölle erittäin arvokasta. Oman edullisen tuotannon ansiosta hinnankorotukset sähkön myyntihintoihin pystyttiin pitämään markkinaa maltillisimpina. Killin Voiman kaikki laitokset on sertifioitu virallisesti uusiutuvaa energiaa tuottaviksi. Asiakkaiden on mahdollisuus ostaa laitosten tuottamaan sähköenergiaa IkiWirta -tuotteella.

Killin Voiman tuotannon kaavio

Uusia tuulia

Strategiansa mukaisesti Koillis-Satakunnan Sähkö haluaa investoida uusiutuvan energian tuotantoon, aurinko-, tuuli- ja vesivoimalla. Konserniin perustettiin syksyllä 2021 uusi tytäryhtiö Tuulen Voima Oy, jonka tarkoituksena on sijoittaa tuulivoimaan. Tuulen Voima hankki tammikuussa 2022 liiketoimintakaupalla omistukseensa kaksi toimivaa tuulivoimalaa. Tehty kauppa on ensimmäinen askel tuulivoimainvestoinneissa, mutta jatkoa on jo suunnitteilla. Yhtiöllä on selvityksessä useampia kiinnostavia hankkeita niin omalla alueella kuin muuallakin.

Kiinnostus aurinkovoimaan kasvaa

Kiinnostus aurinkosähköjärjestelmiä kohtaan kasvaa koko ajan. Auringosta saatava sähköenergia on puhdasta ja uusiutuvaa. Aurinkoenergia on tuotantotapana ekologista, aloituskustannusten jälkeen edullista ja lähes huoltovapaata. Oma tuotanto vähentää ostettavan energian määrää, nostaa kiinteistön arvoa ja tuo näin hyötyä asiakkaalle.

Myymiemme aurinkovoimaloiden tarviketoimittajana on alalla jo pitkään toiminut Scanoffice Oy. Asennuksista vastaa Tmi Suomen Aurinkoenergia Keskus. Yhteistyökonsepti toimii hyvin ja saamme tuotettua asiakkaille hyviä toimitus- ja palvelukokemuksia aurinkovoimalan hankinnassa. Aurinkovoimaloiden myynnissä vahvuuksiamme ovat sekä paikallisuus että voimalan mitoituksen aito optimointi asiakkaan tarpeet huomioiden.

Jakeluverkkoalueellamme verkkoon liitettyjä aurinkovoimaloita ilmoitettiin yhtiölle kuutisenkymmentä, joista seitsemän oli yhtiömme kautta toimitettuja.

Aurinkovoimaloita verkkoalueella 203kpl