Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiö 75 vuotta

Koillis-Satakunnan Sähkön perustamisesta tuli joulukuussa 2021 kuluneeksi 75 vuotta. Yhtiötä perustettaessa sen päätehtäväksi määriteltiin ”Seudun sähköttömien koti- ja maatalouksien sähköistäminen”. Aikanaan sähköistymisellä oli suuri merkitys alueen teollistumiselle ja kehitykselle, koko alueen elinvoimalle.

Virroilta toimintansa aloittanut yhtiö laajentui alueellisesti 1950-luvun alkupuolella, jolloin pieniä sähkölaitoksia ja sähköosuuskuntia Virroilta, Pihlajavedeltä, Kihniöltä, Töysästä, Ähtäristä ja Alavudelta liitettiin Koillis-Satakunnan Sähköön. Samaan aikaan yhtiön laajentumisen kanssa rakennettiin voimakkaasti sähköverkkoa, monella tavoin haa-tavissa olosuhteissa ja vähäisillä resursseilla.

75 vuoteen mahtuu monenlaista. Vuosien varrella erilaiset sääilmiöt ovat vaikuttavat yhtiön toimintaan ja toisinaan myrskyt ovat koetelleet aluettamme rajustikin. Sähköä on kuitenkin aina tarvittu ja sitä on asiakkaille aina toimitettu.

Alkuperäinen toiminta-ajatus alueen sähköistämisestä on yhtiössä toteutettu, mutta edelleen yhtiömme päätehtävä on varmistaa sähkön saatavuus asiakkaillemme kustannustehokkaasti kaikissa olosuhteissa. Voin ilokseni todeta, että tässä tehtävässä olemme onnistuneet erinomaisesti. Kiitos siitä kuuluu yhtiöömme sitoutuneille ihmisille.

Sitoutumisesta yhtiöön kertoo se, että meillä on paljon pitkiä työsuhteita. Suurin osa nykyisestä henkilöstöstämme on ollut yhtiön palveluksessa pitkään: 10, 20 tai 30 vuotta. Myös yhtiön hallinnossa on useita, jotka ovat toimineet hallituksen tai hallintoneuvoston jäseninä vuosikausia tai jopa vuosikymmeniä.

Sähköllä suuri merkitys yhteiskunnassa

Voimme olla ylpeitä siitä, että saamme tehdä töitä aidosti merkityksellisten asioiden parissa. Moderni yhteiskuntamme on riippuvainen sähköstä ja toimivasta sähköjärjestelmästä, jossa sähköä tuotetaan, siirretään ja kulutetaan. Tässä järjestelmässä Koillis-Satakunnan Sähkö konsernilla on alueellisesti tärkeä rooli.

Sähköä on siis aina tarvittu ja tullaan aina tarvitsemaan. Taistelussa ilmastonmuutosta vastaan valtiot ovat asettaneet omia hiilineutraaliustavoitteitaan ja laatineet tiekarttoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomella on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Sähköllä on tulevaisuudessa iso merkitys, sillä sähkö nähdään ratkaisijana tiekartalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Tulevaisuudessa sähkön kulutus kasvaa merkittävästi yhteiskunnan eri toimintojen kuten teollisuuden, liikenteen ja lämmityksen sähköistyessä. Tarvitaan lisää kotimaista, päästöttömän, uusiutuvan energian tuotantoa.

Toimiva sähköverkko ehdoton edellytys

Tuotantorakenteen muuttuessa ja sähkön kulutuksen kasvaessa tarvitaan myös hyvin toimivia sähköverkkoja. Koillis-Satakunnan Sähkö on pohjimmiltaan sähköverkkoyhtiö, sellaiseksi se on aikanaan perustettu ja sellainen se edelleen on. Me huolehdimme siitä, että alueellamme on hyvin toimiva sähköverkko. Verkon toimintavarmuus vaatii mittavia investointeja sekä jatkuvaa huoltoa ja kunnossapitoa. Häiriötilanteissa korjaamme viat nopeasti, sillä toimintavarma sähköverkko on meille kunnia-asia. Häiriötilanteissa meidän porukkamme puhaltaa yhteen hiileen ja pystyy yhdessä uskomattomiin suorituksiin.

Uusiutuvan energian tuotantoa

Me olemme myös sähkön tuottaja. Kuusi omaa vesivoimalaitostamme tuottavat puhdasta, uusiutuvaa energiaa. Meillä on huippuluokan osaamista ja asiantuntemusta vesivoimaan liittyen, ja uskomme vesivoimalla olevan tärkeä merkitys myös tulevaisuuden sähkön tuotannossa.

Strategiamme mukaisesti, haluamme toimia vastuullisesti ja jatkossakin panostaa ja investoida uusiutuvan energian tuotantoon, aurinko-, tuuli- ja ve-sivoimalla. Näin edistämme omalta osaltamme yhteiskunnan sähköistymistä ja tietä kohti hiilineutraaliutta. Tänä 75 vuotisjuhlavuonna toteutimme yhden yhtiön tavoitteista ja perustimme uuden tuulivoimaan keskittyvän tytäryhtiön, Tuulen Voiman.

Vastuullisuutta nyt

Yhtiömme arvojen mukaisesti haluamme kaikessa tekemisessämme toimia vastuullisesti. Yritystoiminnassa vastuullisuus muodostuu koko ajan entistä tärkeämmäksi, sillä myös asiakkaat vaativat yrityksiltä vastuullisuutta ja ovat kiinnostuneita yrityksen jättämästä hiilijalanjäljestä.

Meille vastuullisuus tarkoittaa puhtaan energian tuotannon lisäksi myös paikallista toimintaa ja elinvoimaa. Toimimme siten, että olemme hyödyksi koko alueen taloudelle. Olemme merkittävä työllistäjä, niin suoraan kuin välillisesti. Yhtiömme työntekijät ja hallinnon edustajat tulevat omalta alueeltamme, läheltä asiakkaita ja omistajia, tuntevat toimintaympäristön ja sen ihmiset.

Vastuullisena toimijana luomme aitoja kumppanuussuhteita ja käytämme paikallisia palveluntarjoajia sekä tuemme paikallista toimintaa monin eri tavoin.

… ja tulevaisuudessa

Pärjätäksemme tulevaisuudessa, vähintään seuraavat 75 vuotta, haluamme katsoa eteenpäin: kehittyä ja uudistua, sillä historiallinen menestys ei ole tae tulevasta. Maailma ja energiatoimiala ympärillämme muuttuu hurjaa vauhtia. Pysyäksemme mukana energiamarkkinoiden murroksessa, on meidän oltava kiinnostuneita siitä mitä ympärillämme tapahtuu. Tarvitaan uteliasuutta uusien mahdollisuuksien selvittämiseen, viisautta eri vaihtoehtojen arviointiin, rohkeutta tehdä päätöksiä ja sinnikkyyttä jatkaa silloinkin, kun kohtaamme vaikeuksia. Kaikkein tärkeinä on kuitenkin olla mukana aidosti, koko sydämellään.

Yhtiön kehittäminen on osa vastuullisuutta ja lupaustamme asiakkaille: Varmaa sähköä, paikallista toimintaa ja elinvoimaa, ympäristön ja yhteiskunnan parhaaksi.

Vastuullisuutta on ajatella myös tulevia sukupolvia, ja huolehtia siitä, että heillä on tulevaisuudessakin elinkelpoinen toimintaympäristö ja elinvoimainen paikallinen sähköyhtiö, Koillis-Satakunnan Sähkö.