Sähkön myynti ja hankinta

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy myy ja toimittaa sähköä ympäri Suomea. Myyntituotteita tarjotaan asiakkaan tarpeiden mukaan määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana. Kuluttaja-asiakkaiden määräaikaisia VakaaWirta -sopimuksia uusittiin noin 13 miljoonan kilowattitunnin myyntisopimusmäärälle. Pörssisidonnaisten sähkösopimusten hinnat nousivat vuoden jälkimmäisellä puoliskolla merkittävästi. Syksyn aikana useat asiakkaat vaihtoivat TuntiWirta -sopimuksen määräaikaiseen VakaaWirta -sopimukseen.

Vallitsevasta markkinatilanteesta johtuen yleisen toimitusmyynnin hintoihin tuotiin 9 prosentin hinnan korotus marraskuun alusta alkaen.

IkiWirta tuotteen myynti kasvoi noin 45 prosenttia edelliseen toimintavuoteen verrattuna. IkiWirta on myyntituote, joka on Killin Voima Oy:n voimalaitoksissa tuotettua uusiutuvaa energiaa.
Toimintavuoden sähkön myyntimäärä kokonaisuudessaan kasvoi 22 prosenttia edellisen vuoden määrästä. Olennaisesti kasvuun vaikuttivat dynaamiset määräaikaiset sähköntoimitussopimukset yritysten sekä sähkönhankintapoolien kanssa.

Sähkön hankinta

Toimintavuoden aikana 68 prosenttia tukkusähköstä hankittiin pörssisidonnaisesti eli tuntihinnoiteltuna sähköntoimituksena. Hankinnan määrästä 25 prosenttia tuotettiin yhtiön tytäryhtiö Killin Voiman vesivoimaloissa. Lisäksi tytäryhtiö Voima-Keljon kautta hankittiin lauhdesähköä Jyväskylän Keljonlahden voimalasta.

Pientuotantoa otettiin vastaan lukuisista pääasiassa kotitalousasiakkaiden aurinkovoimaloista. Energiamäärä kasvoi edellisvuodesta mutta koko hankinnan määrään verraten toteutunutta 0,15 prosentin määrää voidaan pitää varsin pienenä.

Riskien hallinnan näkökulmasta katsoen riskiohjelman mukaiset aikaisemmin tehdyt hinnan kiinnitykset osoittautuivat erittäin hyödyllisiksi markkinan noustessa ennen näkemättömällä tavalla vuoden kahdella viimeisellä kvartaalilla. Samaan aikaan tulevaisuuden kiinnitysten näkymä muuttui erittäin haastavaksi. Hintakiinnityksiin käytettävien sähkötermiinien hinnat nousivat Spot -hintoja vastaavalla tavalla. Suomen aluehintaero oli kohtuullinen lukuun ottamatta vuoden viimeisiä kuukausia.

Erityisesti joulukuun Spot -hinnat olivat ennen näkemättömän korkeat. Tuulivoiman kapasiteetin vaikutus näkyi selkeästi Spot -hinnoissa läpi vuoden.

Katsaus sähkömarkkinaan

Pörssisähkön tuntihinnat jatkoivat edellisen vuoden puolella alkanutta nousua tammi – helmikuussa. Kahden pakkasjakson aikana nähtiin korkeita hintoja päivätuntien aikana. Talvikuukausina vettä kuitenkin riitti voimantuotantoon hyvin Pohjoismaissa ja myös meillä Suomessa.

Kevät tuli aikaisin maaliskuussa, tuulisina kevätpäivinä tuulivoiman tuotanto painoi markkinan Spot -hintoja alas. Huhtikuussa muodostuikin vuoden alin kuukauden keskihinta 3,67 senttiä kilowattitunnilta. Kevään kuluessa toteutui muutamia negatiivisia tuntihintoja Suomen hinta-alueella. Matalin yksittäisen tunnin hinta toteutui sunnuntaina 5. huhtikuuta klo 3–4 välisellä tunnilla. Hinta oli tuolloin -0,14 senttiä kilowattitunnilta.

Alkukesällä EU:ssa perusteltiin hiilidioksidin päästöoikeuden hinnan ohjaamista nousuun, jotta ilmastotavoite saavutettaisiin. Hiilidioksiditonnin hinta oli tuolloin 50 euron tuntumassa. Kivihiiliperäistä tuotantoa poistui markkinoilta Euroopassa, joten kesän aikana kivihiilivarastoja täytettiin vain käytössä olevalle tuotannolle.

Heinäkuussa pitkä hellejakso lisäsi hieman yllättäen sähkön kulutusta jäähdytys- ja ilmastointitarpeen kasvaessa. Samaan aikaan Norjan vesivarannosta tuotettua sähköä siirtyi Euroopan markkinoille.

Syyskuussa hinnat nousivat kuivan hellekesän jälkeen, kun sateet viivästyivät. Lokakuussa sateet vihdoin paransivat vesitilannetta ja hinnat painuivat laskuun. Omalta osaltaan tähän vaikutti myös, että vuosihuollossa olleet ydinvoimalat Suomessa ja Ruotsissa palasivat tuotantoon.

Marraskuussa alkoi kuitenkin erittäin voimakas hintojen nousu. Norjasta avattiin uusi siirtoyhteys Iso-Britanniaan ja Norjan vesivarannon tuotantoa alkoi virrata myös Brittein saarille. Samaan aikaan Euroopan maakaasuvarastojen alhainen täyttöaste alkoi kasvattaa sähkön kysyntää. Markkinoilla kasvoi myös huoli maakaasun riittävästä saatavuudesta tulevan talven aikana. Kivihiiliperäinen tuotanto joutui tilanteeseen, jossa hiilivarastot olivat alhaiset ja samaan aikaan myös kivihiilen hinta lähti voimakkaaseen nousuun. Hiilidioksiditonnin hinta oli kivunnut 80 euron hintatasoon. Korkein noteeraus 90,08 euroa hiilidioksiditonnilta oli keskiviikkona 8. joulukuuta.

Joulukuussa toteutui huima sähkön Spot- keskihinta, joka oli 19,35 senttiä kilowattitunnilta. tuolloin -0,14 senttiä kilowattitunnilta. Myös vuoden korkein tuntihinta osui joulukuulle, kun tiistaina 7. joulukuuta klo 8–9 välisenä aikana tuntihinta oli 100,01 senttiä kilowattitunnilta.

Toimintavuoden aikana pörssisähkön tuntihinta oli keskimäärin 7,22 senttiä kilowattitunnilta, joka on noin 2,5 – kertainen verraten edellisen vuoden vastaavaan keskihintaan. Suomen aluehinta oli keskimäärin 1,00 senttiä kilowattitunnilta korkeampi kuin systeemihinta.

Kaavio 2021 Spot-hinnoista