Henkilöstö

Koronapandemian myötä on henkilöstömme tavat tehdä töitä muuttuneet. Meille on tärkeää varmistaa henkilöstön terveys ja työkyky jokaisena hetkenä, kaikissa olosuhteissa. Ainoastaan sitä kautta voimme turvata asiakkaille häiriöttömän sähkön jakelun.

Haluamme toimia vastuullisesti ja mahdollistaa nuorille sisäänpääsyn energia-alalle. Vuonna 2021 työllistettiinkin neljä kesätyöntekijää.

Tilikauden 2021 päättyessä yhtiössä työskenteli yhteensä 47 henkilöä, joista 27 oli toimihenkilöitä ja 20 työntekijöitä. Määräaikaisessa työsuhteessa oli yksi toimihenkilö. Keskimääräinen työsuhteen pituus oli 18,5 vuotta.

Vuoden 2021 järjestettiin koko henkilökunnalle erilaisia koulutuksia n. 1,5 pv/työntekijä, mm. työyhteisövalmennusta koko henkilöstölle.

Henkilökuntaa 47 kpl
Miehiä 77%, Naisia 23%
Henkilöstön keski-ikä 45v 5kk
Sairauspoissaolot 3%
Työtapaturmat 6kpl

Henkilöstö 31.12.2021

Toimitusjohtaja
Anu Rantala

Henkilöstöhallinto
Mari Puromäki

Taloushallinto
Riina Ylä-Soininmäki
Marja-Leena Niemenmaa
Hannele Suni
Sini Ilvesaho
Leena Haapa-aho-Sarvikas
Anna Tattari

Sähkön hankinta ja myynti
Aarne Haikonen
Minna Kalliojärvi

ICT-järjestelmät ja sähkömittarit
Jari Hakala
Kalle Kiljunen
Juha Hirviaho
Kimmo Hakala
Aija Ylä-Soininmäki

Käyttötoiminta
Juha Koivula
Arttu Ahonen
Eero Raiskinmäki
Timo Rentto
Erkki Korhonen
Marko Laine
Teemu Koivula
Erkka Virtanen

Verkkotoiminta
Matti Takamäki
Matti Kolari
Petri Lahti
Arto Teppo
Mikko Savilahti
Ismo Mäntysalmi
Sami Ilvesaho
Timo Mäkelä
Antti Keskitalo
Jukka Rantanen
Pekka Saikkonen
Tero Savilahti
Kimmo Sihvonen
Heikki Suutari
Timo Viertola
Juha Yläjärvi
Tapio Puromäki
Tuomas Liikala
Kari Kauttu
Petri Mäkinen
Juhani Niemi
Matti Rajala
Jukka Sahi
Noora Syvänperä