Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vuodet eivätkä ainakaan vuodenajat ole veljeksiä

Olemme saaneet kokea kahden viimeisen vuoden aikana hyvin poikkeukselliset sääolosuhteet, erityisesti pitkään jatkuneina poutajaksoina, sekä viime vuoden lopulla alkaneella leudolla ja todella sateisella jaksolla. Myös vesivoimayhtiö Killin Voima Oy on voinut todeta tilanteen poikkeuksellisuuden Killinkosken ja Soininkosken voimalaitoksillaan.

Vuosi 2018 oli sen vesivoiman tuotannossa heikoimpia kautta aikojen. Vuosi 2019 jatkui vähäsateisena ja pitkään jatkunut sateeton, poutainen kesä ja alkusyksy antoivat merkkejä siitä, että vuodesta tulee vieläkin kuivempi. Säännöstellystä Ähtärinjärvestä juoksutettiin vettä minimimäärä, kuitenkin järven vedenpinta laski alemmaksi, jossa sitä normaalisti kesällä pidetään mm. virkistyskäyttöä ajatellen.

Syksy 2019 muutti kaiken, sateet alkoivat lokakuun aikana ja niitä riitti vuoden 2020 helmikuulle asti. Leuto sää jatkui vuodenvaihteeseen saakka ja ne hetket, kun sade tuli lumena olivat vähäisiä ja sekin vähä suli melkein sitä mukaan. Alkuvuosi 2020 olikin Killin Voiman tuotannon kannalta ennätyksellinen. Vettä juoksutettiin vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen paljon, lähes maksimi määrä ja siitä huolimatta Ähtärinjärvi täyttyi ja pysyi täynnä aina maaliskuulle saakka. Vähäisestä lumisuudesta johtuen tänä keväänä ei järveen tehty normaalia kevätkuoppaa, vaan järvenpintaa laskettiin ainoastaan lupaehtojen sallima minimimäärä.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa myös voimayhtiön rooli korostuu ja se tekee parhaansa noudattaakseen säännöstelylupaehtoja ja ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon myös järven vapaa-ajankäytön ja ranta-asukkaiden toiveet. Tänä talvena on tullut tietoon, että korkeat vedenpinnat, voimakkaat virtaukset ja kovat tuulet ovat aiheuttaneet vaurioita laiturirakenteille ja joillekin ranta-alueille. Vaurioita on ollut niin säännöstellyillä järvillä, kuin luonnontilaisillakin järvillä. Erityisesti isojen vesistöjen ja suurien selkien rannat ovat saaneet osansa jäiden paineesta, johtuen osittain siitä, että selkävedet eivät olleet vielä jäässä, kun voimakas tuuli sai joidenkin rantojen ja lahtien jäät liikkeelle.

Toivomme kuitenkin, että nämä poikkeukselliset ovat todella niitä, eikä uusi normaali.

Toivotamme kaikille hyvää kevättä ja virkistävää kesää.
Killin Voima Oy, käyttöpäällikkö Juha Koivula

Killin Voima Oy:
• Perustamisvuosi 1955
• Omistaja Koillis-Satakunnan Sähkö Oy (100 %)
• Omistaa Killinkosken ja Soininkosken vesivoimalaitokset Virroilla sekä Käenkosken vesivoimalaitoksen Parkanossa.
• Toimii Mankala-periaatteella eli tuotettu sähköä myydään omistajille omakustannehintaan, voittoa ei jaeta.

Lisätietoja:
Juha Koivula puh. 03 4855 242 tai juha.koivula@ksat.fi