Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vesivoimalaitosten kevät

Koillis-Satakunnan Sähkön käyttöosaston tehtäviä ovat muun muassa sähköasemien käyttö, huolto ja kunnossapito. Yksi tärkeistä tehtävistä on verkostoautomaation ylläpito ja jatkuva kehittäminen. Käyttöosaston tehtäviin kuuluu myös tytäryhtiöiden, Killin Voiman ja Perhon Voiman, vesivoimalaitosten käyttö sekä Sähkö-Virkeiden 110 kV siirtoverkon ylläpito.

Perhon Voima

Perhon Voima on perustettu vuonna 2018, yhtiö tuottaa sähköä kolmella hankkimallaan vesivoimalaitoksella Ylivieskassa, Nivalassa ja Kaustisella. Voimalaitoskaupan yhteydessä sovittiin, että huolto- ja kunnossapitotyöt toteutetaan samojen henkilöiden voimin, jotka ovat huoltotöitä ennenkin tehneet. Siirtymäajan jälkeen, kun riittävät selvitykset on tehty, käyttöosastomme asentajat tekevät huoltokierroksen myös Perhon Voiman laitoksilla. Paikallisten huoltohenkilöiden kanssa neuvotellaan ns. nopeamman avun saannista, jos jotakin yllättävää tapahtuu. Huolto- ja kunnossapitotöiden osalta on tarkoitus saada ratkaisut ja sopimukset valmiiksi kesään mennessä.

Perhon Voiman voimalaitosten kaukokäyttöyhteyksien muutos ostetaan Apex Automationilta ja ABB:lta. Voimalaitosten kaukokäyttöyhteyksien muutoksen tarkoituksena on saada laitosten ajo ja valvonta Koillis-Satakunnan Sähkön valvomoon, samoin kuin Killin Voiman voimalaitoksia ajetaan tällä hetkellä. Nyt ajo ja valvonta tehdään Korpelan Voiman valvomosta. Muutostyöt on jo aloitettu Pirttikosken voimalaitoksella ja ne on tarkoitus saada valmiiksi kevään aikana. Automaatiouudistukset Hamarin ja Badingin voimalaitosten osalta toteutetaan seuraavina vuosina. Automaatiouudistusten tarkoitus on saattaa voimalaitosten tekniikka nykyaikaiselle tasolle, jolloin myös etävalvomoon saadaan kaikki tarvittava tieto laitosten toiminnasta niin normaaliajon, kuin vikatilanteenkin aikana.

Killin Voima

Killin Voiman Soininkosken turbiinisäätäjä lähtee perushuoltoon maaliskuun puolenvälin paikkeilla. Huolto kestää ennakkotiedon mukaan noin kaksi viikkoa. Säätäjähuollon aikana voimalaitosta ei voida käyttää. Huolto on ajoitettu minimivirtaaman aikaan, ettei tuotantotappiota tulisi merkittävästi. Ajatuksenamme on, että kevättulvan aikaan voimalaitos toimisi normaalisti ja entistä ehompana.

Vesivoiman tuotannon osalta toivotaan, että lumet sulaisivat myös vesisateen avulla. Tämä edesauttaisi sitä, että ylävesialtaat täyttyisivät ja päästään normaaliin tuotantoon. Keväästä odotetaan normaalia tämän hetkisen lumitilanteen vuoksi, vaikka lumen sulamista on jo jonkin verran tapahtunut.

Lisätietoja:
Juha Koivula, käyttöpäällikkö puh. 03 4855 242