Verkon käyttövarmuus paranee – Pilottihanke yhdessä Enston kanssa