Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Verkolla lentotarkastuksia

 

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy lentotarkastaa 20 kV jakeluverkkoa helikopterilla viikolla 23. Tarkastusalue on Virroilta itään aina Haapamäelle asti sekä Alavuden alue ja 45 kV:n linjat alueella Ritari-Killinkoski-Virrat. Lentojen aikataulu tarkentuu, kunhan helikopteri vapautuu Vatajankosken Sähkö Oy:n tarkastuksista Kankaanpäästä, jossa tarkastukset tehdään samalla viikolla. Yhtiö toivoo maanomistajilta ja asiakkailta ennakkoon tietoa kohteista, missä on helikopteria pelkääviä eläimiä ulkona. Näissä tapauksissa lentäjä voi kiertää paikan tai ottaa tarvittaessa lisää korkeutta.

Tarkastuslentojen aikana sähköverkon kuntoa tarkastellaan silmämääräisesti. Lisäksi johtokadut laserkeilataan ja still-kuvataan. Laserkeilausaineisto analysoidaan, josta saadaan tietoon raivaus- ja oksintatarpeet sekä johtokatujen lähellä olevat vaaralliset puut, jotka voidaan kaataa ennen kuin ne aiehuttavat sähkökätkoja. Näin pystytään kohdistamaan raivaukset sinne, missä toimenpiteet parantavat eniten toimitusvarmuutta. Laserkeilausaineisto saadaan myös verkostonsuunnittelun yhdeksi työkaluksi. Keilausaineisto pystytään myös käyttämään Numerola Oy:n myrskyriskianalyysissa.

Tarkastukset tehdään yhteistyössä Helikopterikeskus Oy:n ja Solid Potato Oy:n kanssa. Helikopterikeskus toimii helikopterioperaattorina ja vastaa lentotoiminnasta ja kuvauksesta. Solid Potato Oy vastaa lennolla johtokatujen lasermittauksesta ja laseraineiston analysoinnista.
Lisätietoja tarkastuksista antaa verkkopäällikkö Matti Takamäki 044 7355 234 tai matti.takamaki@ksat.fi