Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Verkkopalvelumaksuihin ei muutoksia

Julkisuudessa käydään kiivasta keskustelua verkkoyhtiöstä ja sähkön siirtohinnoista. Eduskunnan on tarkoitus lähiaikoina päättää sähkömarkkinalain uudistuksista, joiden yhtenä tavoitteena on hillitä sähkön siirron hintojen korotusta. Kansainvälisten pääomasijoittajien omistamien verkkoyhtiöiden toimintaperiaatteet poikkeavat monella tapaa pienten paikallisten yhtiöiden toiminnasta. Koillis-Satakunnan Sähkön kuntaomistajien tahtotilana on pitää sähkön siirron hinnoittelu maltillisena. Sitä tahtotilaa me yhtiössä toteutamme.

Vuosi vaihtui, mutta yhtiömme jatkaa edelleen samoilla siirtohinnoilla, jo viidettä vuotta peräkkäin. Tämä osoittaa, että pieni paikallinen yhtiö pystyy toimimaan tehokkaasti ja huolehtimaan lain velvoittamista investoinneista. Samalla paikallinen toimintamme hyödyttää laajasti koko aluetaloutta.

Hintojen säilyessä ennallaan jatkamme kuitenkin edelleen mittavia investointeja sähköverkkoomme. Suurimmat projektit kohdistuvat tänä vuonna Killinkosken seudulle. Tiedotamme tarkemmin projektien etenemisestä nettisivuillamme.

Paljon puhutut siirtohinnat jäävät kuitenkin terminä historiaan, kun toimialan terminologiaa yhdenmukaistetaan valtakunnallisesti Energiateollisuus ry:n suosituksesta. Siirtohinta korvataan termillä ”verkkopalvelumaksu”. Maksun nimi siis muuttuu, mutta hintataso pysyy samana.