Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vakiokorvausta pitkistä sähkökatkoista

Sähkömarkkinalakiin ja verkkopalveluehtoihimme pohjautuen maksamme asiakkaillemme lakisääteistä vakiokorvausta yli 12 tunnin yhtäjaksoisista sähkökatkoista.

Laissa määritelty keskeytysaika alkaa siitä, kun keskeytys on tullut tietoomme ja meillä on ollut mahdollisuus aloittaa vian korjaaminen turvallisesti.

Korvauksen suuruus riippuu keskeytyksen ajallisesta kestosta ja loppukäyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta seuraavanlaisesti:

keskeytys 12-24 tuntia: korvaus 10 % vuotuisesta verkkomaksusta

keskeytys 24-72 tuntia: korvaus 25 % vuotuisesta verkkomaksusta

keskeytys 72-120 tuntia: korvaus 50 % vuotuisesta verkkomaksusta

keskeytys 120-192 tuntia: korvaus 100 % vuotuisesta verkkomaksusta

keskeytys 192-288 tuntia: korvaus 150 % vuotuisesta verkkomaksusta

keskeytys yli 288 tuntia: korvaus 200 % vuotuisesta verkkomaksusta

Loppukäyttäjälle kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on kuitenkin enintään 200 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta tai 2 000 €.

 

Vakiokorvaukset maksetaan sähkölaskussa viimeistään 6kk kuluessa sähkökatkosta.