Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uusi asiakastietojärjestelmä käytössä

Uusi asiakastietojärjestelmä Synerall on nyt käytössä. Työntekijöille tämä vaihdos tuo tullessaan uuden oppimista ja vanhojen tapojen pois karsimista. Myös asiakkaiden suuntaan tulee muutamia pieniä muutoksia.

Laskutus aikasarjaperusteiseksi

Ensimmäiset laskut uudesta asiakastietojärjestelmästä lähtevät pian asiakkaille. Laskun ulkoasuun ei tule muutoksia, mutta uuden asiakastietojärjestelmän myötä olemme saaneet mittauksen jokaiseen käyttöpaikkaan alan yleisen standardin mukaiseksi, aikasarjaperusteiseksi. Näin laskulla näkyy jatkossa vain laskutusjakson aikainen sähkön kulutus, ei mittarin lukemia.

Aikasarjaperusteisessa mittauksessa mittalaite mittaa ja ilmoittaa kulutusta tunneittain. Laskulla ilmoitettu kulutus on siis tämän tunneittain ilmoitetun aikasarjan summa. Lukemaa voi seurata halutessaan mittalaitteen näytöltä. Tällöin kuitenkin tulee huomioida, että mittalaitteen ilmoittama kulutus on tarkka ja tästä johtuvan pyöristyseron takia mittalaitteen lukemasta laskettu kulutus voi hieman erota laskulla olevasta kulutuksesta.

Jotta saamme käyttöpaikan aikasarjan mittausjärjestelmäämme, täytyy meillä olla aina yhteys mittalaitteeseen. Kaikki mittalaitteemme ovat jo etäluettavia ja parhaillaan vanhimpia mittalaitemalleja ollaan päivittämässä uusiin. Yhteyden säilyttämiseksi mittalaitetta ei saa kytkeä sähköttömäksi mittauskeskuksen pääkytkimestä esimerkiksi vapaa-ajan asunnolta pois lähtiessä. Käyttöpaikka saadaan sähköttömäksi mittalaitteen kytkentälaitteen painikkeesta. Tällöin meidän yhteytemme mittalaitteeseen säilyy ja laskutus toimii oikeilla tiedoilla. Asiakasta ei laskuteta tarvitsemastamme yhteydestä mittalaitteeseen.

Mikäli sähköt katkaistaan mittauskeskukset päävirtakytkimestä, yhteytemme mittalaitteeseen katkeaa. Asiakastietojärjestelmä alkaa tämän jälkeen laskemaan arvioitua aikasarjaa aikaisemman kulutuksen perusteella. Kun yhteys mittalaitteeseen saadaan uudelleen, järjestelmä oikaisee arvion seuraavassa laskutuksessa.

Muut uudistukset

Laskun ja mittauksen lisäksi asiakastietojärjestelmä tuo käyttöön uuden asiakasportaalin, joka korvaa nykyisen Online-palvelun ja verkkokaupan. Uusi asiakasportaali tullaan ottamaan käyttöön lähipäivien aikana ja siitä tiedotetaan erikseen.

 
Lisätietoja asiakaspalvelusta puh. 03 4855 420 tai myynti@ksat.fi
 

Laskun lukuohje
Mittalaitteen ohjeet