Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

TOUKOWIRTANEN 2014

Säävarmaa verkkoa Virtain keskustaan

Keskijänniteverkon rakentaminen maakaapeloinnilla jatkuu Virtain keskustan alueella. 20 kV:n kaapelia asennetaan kesän aikana kolmisen kilometriä.

– Nyt työn alla oleva kaapelointi tulee yhdistämään viime syksynä kaapeloidut Nallelan ja Penkkivuoren alueet. Raiskintien alkuun rakennetaan nykyaikainen erotinasema. Uuden yhteyden ja erotinaseman avulla saadaan varmennettua keskustan ja Ahjolan sähkönjakelua, Koillis-Satakunnan Sähkön työnjohtaja Ismo Mäntysalmi kertoo.

Maakaapelointia tehdään kesän aikana myös virastotalon tuntumassa sekä Ainalan, Peltopolun ja Pääskyntien välisellä alueella sekä Salinintiellä. Linjaukset on jo merkitty maastoon.

Maakaapeloinnin kaivutyön urakoi Virtain Kiinteistöpalvelu Oy. Kytkennät ja muut sähkötyöt hoidetaan Koillis-Satakunnan Sähkön omien asentajien voimin.

Tiheästi asutulla alueella kaivutyö on aina vaativaa, kun koneilla pitää päästä ahtaisiin paikkoihin.

– Omat haasteensa luovat jo kaivetut vesi- ja viemäriverkostot sekä puhelinlinjat. Niiden kanssa täytyy olla tarkkana.

– Matkan varrella olevat tien alitukset toteutetaan tunkkaamalla ja suuntaporalla. Näin ei jouduta rikkomaan tien pintaa.

Maakaapeloinnin yhteydessä vanhat pylväsmuuntamot saavat väistyä ja niiden tilalle tulee puistomuuntamoita.

Katukuva muuttuu aikanaan, kun sähköpylväät poistuvat maisemasta.

 

Ajankohtaista sähkömarkkinoilta

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:lle ja muille maaseutuolosuhteissa toimiville verkkoyhtiöille syksyllä 2013 voimaan tulleen sähkömarkkinalain määräysten täyttäminen merkitsee nopealla aikataululla erittäin suuria investointeja sähköverkkoon.

Uuden lain mukaan vuonna 2028 sähkökatkot eivät myrskyissäkään saa kestää asemakaava-alueella 6 tuntia ja muun verkon alueella 36 tuntia enempää. Nykyisellä verkoston rakenteella tätä tavoitetta ei pystytä täyttämään. Käytännössä suurin osa sähköverkosta joudutaan rakentamaan uudestaan ja vanha verkko poistamaan.

Asutuksen ja elinkeinoelämän keskittyminen muutamiin kaupunkikeskuksiin ja maaseudun alasajo näkyy esimerkiksi Koillis-Satakunnan Sähkön toimialueella siten, että uusien sähköliittymien rakentaminen on vähäistä ja sähkön kulutus ei ole kasvanut 1990-luvun jälkeen. Kun siirtoliiketoiminnan siirretyn energian määrä ei kasva ja sähköverkko pitää kuitenkin uusia sähkömarkkinalain vaateiden mukaisesti, on rahoituksellinen haaste erittäin vaikea.

Investointien rahoitus joudutaan käytännössä hoitamaan siirtohintojen korotuksilla. Yrityksille ja maataloudelle tämä merkitsee entistä korkeampia tuotantokustannuksia ja heikompaa kilpailukykyä. Kuluttaja-asiakkaille sähkö on välttämätöntä ja suuri osa elantokustannuksista.

Toivottavasti valtio on sähkön käyttäjien mukana sähköverkon uusimistalkoissa edes sen verran, että sähköveroa ei lähivuosina koroteta. Jos nykyisellään sähkövero ja arvonlisävero merkitsevät kuluttaja-asiakkaalle yli kolmanneksen osuutta sähkölaskusta.

Hyvänä puolena uudessa sähkömarkkinalaissa asiakkaiden kannalta on sähkön toimitusvarmuuden ja laadun parantuminen. Verkoston uusiminen tulee työllistämään sekä yhtiön omaa henkilökuntaa sekä urakoitsijoita seuraavat viitisentoista vuotta.

 

Lämmin vuosi pienensi kulutusta

Koillis-Satakunnan Sähkön verkkoalueella sähkön kulutus pieneni noin viisi prosenttia. Vuosi 2013 oli poikkeuksellisen lämmin, joten lämmityssähkön tarve oli normaalia pienempi. Myös teollisuuden sähkönkulutus aleni edellisvuosien tasosta.

Verkostoinvestoinnit toteutettiin viime vuonna suunnitelmien mukaisesti ja hieman ylikin johtuen myöhäisestä talven tulosta.

Yhtiön taloudellinen tilanne on hyvä ja tarjoaa kestävän pohjan tulevalle toiminnalle. Henkilöstön ammattitaito on kehittynyt alan vaatimusten kasvun tahdissa ja toiminta on luotettavissa käsissä.

Sähköalan yhteisen asiakastyytyväisyystutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että kokonaisuutena yhtiömme asiakkaat ovat entistäkin tyytyväisempiä saamiinsa palveluihin.

Mauri Kaleva
toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n verkkosivuilla osoitteessa www.ksat.fi.

 

Vuosikertomuksesta poimittua

– Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n verkkoalueen asiakkaille toimitettiin viime vuonna sähköä yhteensä 171 877 MWh. Tätä pienempi vuosikulutus on ollut edellisen kerran vuonna 2001.
– Vuoden lopussa verkkoon kytkettynä oli 16 019 käyttökohdetta, josta 31 prosenttia oli vapaa-ajan asuntoja.
– Jakeluverkko säästyi kesällä laajoilta ukkosvaurioilta, sen sijaan loppuvuodesta myrskyt aiheuttivat sähkökatkoksia. Keskijänniteverkossa oli vuoden mittaan 98 ns. pysyvää häiriökeskeytystä. Määrä oli 42 prosenttia pienempi kuin vuonna 2012. Keskimääräinen viankorjausaika oli 1,04 tuntia.
– Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n ja sen tytäryhtiöiden palveluksessa oli vuoden 2013 aikana keskimäärin 51 henkilöä.

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n vuosikertomus löytyy osoitteesta www.ksat.fi valikosta Yritys.Vuosikertomuksen voi myös noutaa yhtiön toimistolta.

 

Vähäinen vesivaranto vaikuttaa tuotantoon

Vesivarat ovat vähälumisen talven jälkeen niukat, mikä näkyy Killin Voima Oy:n toiminnassa. Kun ylävesialtaan eli Ähtärinjärven vedenpinta on tavallisesti noussut sulamisveden aikaan kymmenen senttimetrin vuorokausivauhtia, oli nousu tänä keväänä yksi tai kaksi senttimetriä vuorokaudessa.

– Nyt on haaste saada ylävesiallas täyteen. Järvestä uupui huhtikuun lopussa 70-80 senttimetriä veden normaalista kesäkorkeudesta, Killin Voima Oy:n käyttöpäällikkö Juha Koivula toteaa.

Vesitilanteen kohentumiseksi tarvittaisiin kahden viikon sateita.

– Alhainen vedenpinta harmittaa myös järven ranta-asukkaita vesirajan ollessa normaalia kauempana. Meidänkin suuntaan on oltu tilanteen vuoksi yhteydessä, mutta eihän luonnon voimille mitään mahda.

– Jos vedenkorkeus ei nouse, kesä mennään lupaehtojen mukaisilla minimijuoksutuksilla. Asiakkaiden sähkönsaantiin se ei vaikuta millään tavalla, ainoastaan omalla vesivoimalla tuotetun sähkön osuus jää näinä kuukausina pieneksi.

Vesivoimaa tuottavat Virtain Killinkosken ja Soininkosken sekä Parkanon Käenkosken voimalaitokset.

 

Rekisteröidy Online-palveluun

Online-palveluun voi rekisteröityä verkkosivuilta www.ksat.fi. Sivujen oiekassa reunassa olevasta vihreästä painikkeesta voi tallentaa rekisteröitymisen.

Sähkölaskusta löytyvät asiakasnumero ja käyttöpaikkatunnus. Niiden avulla voi luoda käyttäjätunnuksen. Rekisteröitymiseen tarvitaan myös sähköpostiosoite.

 

Tarkista lähiosoite ja puhelinnumero

Rekisteröitymisen jälkeen kannattaa tarkistaa käyttöpaikan lähiosoite ja tarvittaessa muuttaa se oikeaksi. Kesä- tai vapaa-ajan asunnon osalta käyttöpaikan lähiosoitetta ei ehkä ole. Silloin esim. kaavoituksessa käytetty tien nimi riittää. Käyttöpaikan lähiosoite näkyy sähkölaskulla etulehdellä sekä erittelysivulla.

Ensisijainen kännykkänumero on myös hyvä tallentaa. Silloin sähköverkon huolto- ja kytkentätöistä ilmoitettaessa tekstiviesti tulee varmimmin perille.

 

Häiriötiedotteen tilaus

Online-palvelusta voi tilata yhtiömme sähköjakelun häiriötiedotteen kännykkään tai sähköpostiin. Palvelussa voi rajata häiriötiedotteen vastaanottovalmiutta eri tavoin. Kannattaa tutustua ja kokeilla!

 

Energiankulutus lukuina ja kaavioina

Online-palvelussa voi tarkastella sähkön kulutuksen arvoja jopa tuntikohtaisesti. Käyttöprofiilin perusteella voi verrata kulutusta valtakunnalliseen keskivertokohteeseen. Käyttöpaikan mittaustiedot näkyvät palvelussa noin vuorokauden viiveellä. Näkyviin saa myös Ilmatieteen laitoksen sääasemalta Ähtäristä mitatut ulkolämpötilat.

 

Sähkölasku e-laskuna

Tilaa sähkölasku verkkopankkiin kätevästi e-laskuna! Viimeisen sähkölaskun asiakasnumeroa ja viitenumeroa käyttämällä voit tilata e-laskun omasta verkkopankistasi.

 

Avaa asiakaslehden näköisversio: ToukoWirtanen 2014