Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedote liiketoimintakaupasta

Koillis-Satakunnan Sähkön tytäryhtiö Perhon Voima Oy on ostanut Korpelan Energialta kolme Pohjanmaalla sijaitsevaa vesivoimalaitosta. Hamarin, Padingin ja Pirttikosken vesivoimalaitokset siirtyivät Perhon Voiman omistukseen 29.6.2018 tehdyssä liiketoimintakaupassa. Voimalaitoksista Hamari (Ylivieska) ja Pading (Nivala) sijaitsevat Kalajoen vesistössä ja Pirttikosken voimalaitos Perhonjoen vesistössä Kaustisella.

Perhon Voima Oy on Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Perhon Voima toimii ns. Mankala-periaatteella eli yhtiö myy hankkimiensa vesivoimalaitosten tuottaman energian emoyhtiölleen Koillis-Satakunnan Sähkölle omakustannehintaan.

Vesivoimalaitoskauppa tukee Koillis-Satakunnan Sähkö konsernin strategiaa. Konsernissa on vahvaa osaamista ja näyttöjä onnistuneesta vesivoimalaitostoiminnasta. Emoyhtiö Koillis-Satakunnan Sähkön tytäryhtiö Killin Voima Oy omistaa Killinkosken ja Soininkosken vesivoimalaitokset Virroilla sekä Käenkosken vesivoimalaitoksen Parkanossa. Lisäksi Killin Voimalla on meneillään hanke Inhankosken vesivoimalaitoksen rakentamiseksi. Hankkeen lupaprosessi jatkuu ennallaan tehdystä kaupasta huolimatta.

Liiketoimintakaupan myötä konsernissa syntyy merkittäviä synergiaetuja, jotka hyödyttävät koko konsernin vesivoimalaitostoimintaa. Nyt tehdyssä liiketoimintakaupassa ei siirry mukana työntekijöitä, vaan ostettujen vesivoimalaitosten toimintaa hoidetaan emoyhtiön olemassa olevilla resursseilla ja ostopalveluina.

Vesivoimatuotannon laajentaminen vahvistaa Koillis-Satakunnan Sähkön omavaraisuutta sähkön tuotannossa. Kaupan jälkeen noin kolmasosa yhtiön myymästä energiasta on vesivoimalla tuotettua uusiutuvaa energiaa. Energia-alan ollessa jatkuvassa muutoksessa, yhtiö uskoo, että vesivoimalla on merkittävä rooli uusiutuvan energian tuottamisessa myös tulevaisuudessa.

Lisätiedot: Anu Rantala, toimitusjohtaja, puh. 044 7355 224, anu.rantala@ksat.fi