Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sähköverkon saneerausta Liedenpohjan alueella

Saneeraamme jakeluverkkoamme Liedenpohjan kylätaajaman alueella. Kokonaishanke on jaettu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen saneerausalue alkaa kantatie 66 varresta Liedenpohjan peltoaukean laidasta ja ulottuu Hollitien vartta kirkon seutuun saakka.

Saneeraus koskee sekä 20 kV:n keskijännite- että 0,4 kV:n pienjännitejohtoja. Alueen verkko on tarkoitus toteuttaa valtaosin maakaapeliverkkona, myös pylväsmuuntamoita korvataan työn yhteydessä puistomuuntamoilla.

Investointi auttaa osaltaan sähkömarkkinalain kiristyvien toimitusvarmuusvaatimusten täyttämisessä. Liedenpohja on keskijänniteverkon osalta merkittävä solmupiste, missä yhdistyy useamman sähköaseman johtolähdöt toisiinsa. Parantamalla solmupisteeseen liittyvien rengassyöttöjohtojen käyttövarmuutta, pyritään turvaamaan sähkön syöttö tähän pisteeseen myös mahdollisissa häiriötilanteissa. Toimivien varayhteyksien myötä Investointi hyödyttää varsinaista saneerausaluetta huomattavasti laajempaa aluetta ja asiakaskuntaa.

Aikataulu
Hankkeen suunnittelu alkaa helmi-maaliskuun aikana, varsinainen rakentaminen on tarkoitus aloittaa loppukesällä. Suunnittelutyön aikana tulemme olemaan maanomistajiin yhteydessä henkilökohtaisesti.

Lisätiedot
Verkostosuunnittelija Petri Lahti puh. 03 4855 236 tai sähköposti petri.lahti@ksat.fi
Maastosuunnittelija Mikko Savilahti puh. 03 4855 235 tai sähköposti mikko.savilahti@ksat.fi

Kartta alueesta