Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sähköverkon saneerausta Killinkoskella

Jatkamme jakeluverkkomme saneerausta Killinkoskella. Nyt vuorossa on Killinkosken voimalaitoksen yhteydessä olevalta sähköasemalta Alavuden suuntaan lähtevä 20 kV:n johto.

Saneerauksessa nykyinen 20 kV ilmajohto korvataan maakaapelilla johtolähdön alkupään osalta. Kaapeli liitetään nykyiseen johtoon Heinäperällä, mistä eteenpäin ilmajohto on saneerattu tienvarteen jo aikaisemmin, vuonna 2015.
Samassa yhteydessä sähköaseman ja Heinäperän välisen alueen muuntamot saneerataan puistomuuntamoiksi ja myös pienjänniteverkot tullaan lähtökohtaisesti saneeraamaan maakaapeliratkaisuna.

Hanke on osa vuoden 2021 investointiohjelmaa ja sen varsinainen toteutus ajoittuu ensi kesään. Kohteen suunnittelu käynnistyy kuitenkin tämän vuoden puolella, ja maastosuunnittelijamme liikkuvatkin alueella jo lähiviikkoina.
Suunnittelutyön edetessä suunnittelijamme ovat yhteydessä maanomistajiin henkilökohtaisesti.

KIllinkosken ja Alavudella sijaitsevan Ritarin sähköasemien välinen 45 kV:n johto tulee säilymään ilmajohtona. Johdon saneeraus on tarkoitus suorittaa vaiheittain lähivuosien aikana.

Kartta saneerausalueesta.

Lisätietoja:

Suunnittelupäällikkö Matti Kolari, puh. 03 4855 240 tai matti.kolari(at)ksat.fi
Maastosuunnittelija Arto Teppo, puh. 044 7355 257 tai arto.teppo(at)ksat.fi