Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sähköverkon saneerausta Ähtärin ja Inhan sähköasemien välisellä alueella

Toimitusvarmuuden parantamiseksi

Saneeraamme kuluvan vuoden aikana Ähtärin ja Inhan sähköasemien välisen 20kV:n ilmajohdon maakaapeliksi. Samassa yhteydessä johdolla sijaitsevat pylväsmuuntamot väistyvät uusien puistomuuntamoiden tieltä ja myös pienjännitejohtoja muutetaan maakaapeleiksi.

Saneeraus auttaa osaltaan sähkömarkkinalain kiristyvien toimitusvarmuusvaatimusten täyttämisessä. Kaapeloinnin myötä toimitusvarmuus paranee merkittävästi Tuomarniemen ja Inhanjoen välisellä alueella, kun verkko muuttuu valtaosiltaan ns. säävarmaksi sähköverkoksi. Investoinnin vaikutus on kuitenkin huomattavasti laaja-alaisempi, kaapeloimalla tärkeä yhdysjohto varmistetaan mm. sähköasemien korvauskytkennät häiriötilanteissa kaikissa olosuhteissa.

Kartta avautuu tästä: Ähtäri-Inha

Alkuosa Ähtärin sähköasemalta (osoitteesta Pitkäahontie 42) Tuomarniemeen on maakaapeloitu jo aiemmin. 20kV:n johdon kaapelointia jatketaan nyt Tuomarniemestä Inhantehtaantien vartta kohti Inhan sähköasemaa (osoite Inhantehtaantie 493).

Kaapelireitti tulee alustavien suunnitelmien mukaan sijoittumaan osittain Inhantehtaantien tiealueelle, sekä osittain tiealueen ulkopuolelle, mm. nykyisen ilmajohdon reitille. Ely-keskus määrittelee osaltaan, miten tiealuetta voidaan käyttää kaapelien sijoittamiseen, mm. kummalle puolelle ja mille etäisyydelle ajoradasta kaapeli tulee sijoittaa. Muuntamot sijoitetaan maantien suoja-alueen ulkopuolelle, sivuteiden varsiin.

Pienjännitejohtojen kaapelointia on tarkoitus tehdä lähinnä Päivärannan ja Hankaniemen alueilla. Tarkemmat reitti- ja muuntamoiden sijaintitiedot selviävät maastosuunnitteluvaiheessa.

Hankkeessa on mahdollisesti mukana myös teleoperaattori, joka on alustavasti ilmaissut kiinnostuksensa yhteiskaivuhankkeeseen.

Aikataulu

Hankeen suunnittelu on juuri käynnistynyt ja rakentaminen on tarkoitus toteuttaa kesän 2019 aikana. Projektin maastosuunnittelijaksi on nimetty Timo Mäkelä. Timo on maanomistajiin yhteydessä henkilökohtaisesti suunnittelutyön aikana.

Lisätiedot

Maastosuunnittelija Timo Mäkelä puh. 044 7355 251 tai sähköposti timo.makela@ksat.fi

Verkostosuunnittelija Petri Lahti puh. 044 7355 236 tai sähköposti petri.lahti@ksat.fi