Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sähköverkon saneeraus

Sähköverkon saneerausta Heinäahon sähköaseman ja Makkaraojan välisellä alueella Virroilla.

 
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy saneeraa Heinäahon sähköasemalta jakelualueen länsiosia syöttävien johtolähtöjen alkuosia. Parantamalla johto-osien käyttövarmuutta juuri lähtöjen alkuosissa, hyödyttää investointi mahdollisimman suurta osaa kuluttajista.

Nykyisellään neljä erillistä 20kV ilmajohtolähtöä kulkee samassa johtoaukossa vanhan rautatien vartta sähköasemalta kohti Makkaraojaa. Pahimmassa tapauksessa tälle osuudelle kohdistuva myrskytuho voi siis johtaa neljän johtolähdön yhtäaikaiseen häiriöön ja aiheuttaa näin laajoja sähkönjakeluongelmia mm. Kihniön, Vaskuun, Koronkylän, Kurjenkylän ja Äijännevan alueilla.

Saneerauksessa on tarkoitus korvata nämä neljä ilmajohtolähtöä yhdellä maakaapelilla niiltä osin kuin nykyiset johdot kulkevat samaa reittiä. Kaapelisyöttö eriytetään omilla suojauksilla varustetuiksi maakuntalähdöiksi Makkaraojan seudussa. Näin tästä ns. solmupisteestä eteenpäin lähtevällä johdolla mahdollisesti esiintyvä vika ei aiheuta keskeytystä muille johtolähdöille. Makkaraojan solmupisteeseen toteutetaan myös varasyöttöyhteys Marttisen saaren suunnasta esim. mahdollisen kaapelivaurion varalle.

Samassa yhteydessä kaksi pylväsmuuntamoa korvataan puistomuuntamoilla ja myös näihin liittyviä pienjänniteverkkoja tullaan kaapeloimaan.

Aikataulu

Kohteen suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Varsinainen rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä ja kohteen arvioidaan valmistuvan kesän aikana.

Projektin verkostosuunnittelusta vastaa Matti Kolari ja maastosuunnittelusta Arto Teppo. Suunnittelijamme ovat maanomistajiin yhteydessä henkilökohtaisesti suunnittelutyön aikana.

Lisätietoja:

Suunnittelupäällikkö Matti Kolari puh. 03 4855 240 tai matti.kolari@ksat.fi
Maastosuunnittelija Arto Teppo puh. 044 7355 257 tai arto.teppo@ksat.fi

 
Kartta alueesta.