Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sähköverkon saneeraus jatkuu Töysässä

Jatkamme jakeluverkon saneerausta Alavudella Töysässä. Nyt saneeraus kohdistuu kahteen, Toopakan sähköasemalta pohjoiseen lähtevään 20 kV johtolähtöön. Saneerausalue sijoittuu Ponnejärven itäpuolelle Niemenkylän alueelle.

Hankeen tarkoitus on parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta korvaamalla johtolähtöjen alkupään nykyinen kaksoisilmajohto maakaapeleilla. Samassa yhteydessä myös alueen pienjänniteverkkoa saneerataan valtaosin maakaapeliksi. Joiltain osin pj-verkko voi mahdollisesti jäädä ilmajohdoksi mm. maaperäolosuhteista johtuen. Myös alueen nykyiset pylväsmuuntamot tullaan korvaamaan puistomuuntamoilla.

Aikataulu
Hankkeen suunnittelu on jo käynnistetty ja tulemme suunnittelutyön edetessä olemaan maanomistajiin yhteydessä henkilökohtaisesti. Varsinainen rakennusvaihe tulee ajoittumaan ensi syksyyn.

Lisätiedot
Suunnittelupäällikkö Matti Kolari puh. 044 7355 240 tai sähköposti matti.kolari@ksat.fi
Maastosuunnittelija Arto Teppo puh. 044 7355 257 tai sähköposti arto.teppo@ksat.fi

Kartta alueeseen