Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sähköverkon saneeraus

Talven lumitilanne vaikeuttaa maakaapeliverkon maastosuunnittelua ja asennusta, joten työstämme tällä hetkellä 20 kV:n ilmajohtokohteita. Suunnittelijoilla on työn alla uusi 20 kV:n ilmajohtoyhteys välille Äijänneva – Kurjenkylä sekä ilmajohdon saneerausta Töysässä, Kylkiäisen erotinaseman seudulla. Keuruun Haapamäellä, Rajalammen ja Pesämäen välille, suunnitteilla on 20 kV:n ilmajohdon siirto tienvarteen ja saneerausta nykyisellä reitillä.

Maastotyöt saatiin hyvälle mallille ennen lumentuloa Killinkosken ja Heinäperän välisellä alueella sekä Liedenpohjan pohjoispuolella (2. vaihe). Näitä kohteita viedään talven aikana eteenpäin suunnittelun osalta ja toteutus aloitetaan kevään aikana.

Liedenpohjan keskustassa (1. vaihe) saatiin myös maakaapelointityöt tehtyä ennen lumen tuloa ja nyt alueella viimeistellään kytkentöjä sekä puretaan vanhat ilmajohdot pois. Samoin Kihniöllä Haavistonperän alueella maakaapeloinnit saatiin tehtyä loppuun syksyllä ja tällä hetkellä tehdään käyttöönottoa uuteen pj-verkkoon. Vanha ilmajohto tullaan purkamaan kevättalven aikana. Keuruulle välillä Lintula – Liesjärvi, on suunnittelun osalta valmistunut 20 kV:n ilmajohtotyö ja sen toteutus aloitetaan maaliskuun alussa.

Seuraavaksi suunnitteluun on tulossa 20 kV:n ilmajohdon siirto Keuruulla Liesjärven ja Myllyvuoren välillä. Lisäksi hieman keväämmällä suunnitteluun otetaan 20 kV:n kaapelointikohteista Killinkoski – Ähtäri välin alkupää, sekä Ähtärissä Keihäsniemen ja jäähallin välinen alue.

Sähköverkon saneerauksen lisäksi vaihdamme uuden sukupolven mittalaitteita verkkoalueellamme koko ajan. Tällä pyrimme parantamaan palvelumme laatua lukeman saannin ja pienjännitevikojen korjauksen sekä jännitteen laatupoikkeamien osalta. Mittalaitteiden vaihtoa teemme tällä hetkellä Myllymäeltä Liesjärven suuntaan. Lisäksi taajamissa uusitaan kerros- ja rivitalojen 1-vaihe mittareita. Keväällä jatkamme mittalaitteiden vaihtoa välillä Ähtäri – Ähtärinranta.

Lisätietoja:
Sähköverkon suunnittelu: Matti Kolari, 044 7355 240
Mittalaitteiden vaihto: Kalle Kiljunen, 044 7355 243
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ksat.fi