Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sähköverkon kehittämissuunnitelma

Sähkönkäyttö lisääntyy lähivuosina, kun sähkö korvaa fossiilisia polttoaineita liikenteessä ja lämmityksessä. Samaan aikaan uusiutuvaa sähköntuotantoa liitetään yhä enemmän jakeluverkkoon. Tämä ei ole mahdollista ilman, että vanhenevaa sähköverkkoa kehitetään ja uudistetaan. Samanaikaisesti energiaverkkojen huoltovarmuuden merkitys on entisestään korostunut.

Sähköverkkoyhtiöille on asetettu sähkömarkkinalaissa velvollisuus kehittää sähkönjakeluverkkoja. Velvoitteen noudattamista valvoo Energiavirasto. Sähköverkkoyhtiönä meidän, kuten muidenkin jakeluverkkoyhtiöiden, tulee laatia kahden vuoden välein jakeluverkon kehittämissuunnitelma.

Kehittämissuunnitelmissa kerrotaan, miten paikallista sähköverkkoa kehitetään tulevaisuudessa, jotta se pysyy turvallisena, takaa luotettavan sähkönjakelun ja lakisääteisten toimitusvarmuusvaatimusten toteutumisen sekä mahdollistaa energiamurroksen ja vihreän siirtymän verkkoon liittyneille asiakkaille.

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n kehittämissuunnitelma on asiakkaiden ja sidosryhmien kommentoitavissa 16.5.–15.6.2022. Kehittämissuunnitelma päivitetään saadun palautteen perusteella. Lopullinen kehittämissuunnitelma julkaistaan kesäkuun loppuun mennessä. Yhteenveto palautteesta lisätään kehittämissuunnitelmaan.

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n kehittämissuunnitelma