Sähkön markkinakatsaus, syyskuu

  • Sähkömarkkinat kääntyivät syyskuussa laskuun, Saksan sähkön hintojen laskun, Ranskan ydinvoiman saatavuuden paranemisen sekä EU:n komission aloitteiden takia. NordStream kaasuputkien räjähdykset käänsivät markkinahinnat syyskuun lopussa hetkellisesti nousuun.
  • Pohjoismaiden ydinvoiman huoltoseisokit jatkuivat syyskuussa; syyskuun lopussa ydinvoiman tuotanto oli 72% täydestä kapasiteetista.
  • Syyskuussa Spot-tuntihinnat olivat edelleen ennätyksellisen korkealla tasolla. Suomen aluehintaero- eli EPAD-tuotteiden hinnat olivat pienessä laskussa. Olkiluoto 3:n testikäyttö jatkui suunnitelmien mukaisesti koko syyskuun ajan ja tuotantokäyttö alkanee joulukuun puolivälissä 2022.
  • Syyskuussa oli varsin normaalit säät. Sadetta saatiin normaalia vähemmän. Hydrologinen tase heikentyi hieman edelleen normaalin alapuolelle. Lokakuun alkupuolella sadetta saataneen n. 100-140% normaalista, mutta lämpötilat pysynevät lähellä normaalia tasoa.
  • Päästöoikeuksien hinnat olivat pääosin laskussa syyskuussa, noin 75-65 €/t-tasolla. Kaasun ja hiilen hinnat pysyivät edelleen erittäin korkealla tasolla.
  • Sähkömarkkinoiden riskit ovat ennätyksellisen korkealla tasolla ja markkinahinnat pysynevät pitkään erittäin korkeina.