Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Mistä sähkölasku muodostuu?

Sähkölasku muodostuu kolmesta osa-alueesta: sähköenergian myyntihinnasta, siirtohinnasta ja veroista.

Sähköenergian myyntihinnan määrittelee sähkönmyyjä. Hinta muodostuu tuotteen perusmaksusta (€/kk) sekä mitatun sähkökulutuksen mukaisesta kulutusmaksusta (snt/kWh). Sähköenergia on sähkölaskusta ainoa osuus, jonka voi kilpailuttaa.

Sähkön siirtohinnasta eli verkkopalvelumaksuista vastaa aina paikallinen jakeluverkonhaltija, eikä sitä voi kilpailuttaa. Hinta muodostuu käytössä olevan sulakekoon ja tuotteen mukaan perusmaksusta (€/kk) sekä mitatun sähkönkulutuksen mukaisesta kulutusmaksusta (snt/kWh). Kannattaakin ottaa huomioon, että oma energian kulutuksesi vaikuttaa myös sähkösiirtomaksun lopulliseen summaan.

Siirtohinnoittelussa on eri verkkoyhtiöillä aluekohtaisia eroja, riippuen toimintaympäristöstä. Maksuilla katetaan se, että sähköt ovat asiakkaan käytössä silloin kun niitä tarvitaan. Myös sähkömarkkinalaki asettaa verkkoyhtiöille omat velvoitteensa mm. toimitusvarmuuteen liittyen. Verkkoalueilla, jotka sijaitsevat pääsääntöisesti kaupunkitaajamien läheisyydessä kulut ovat siis monesti pienemmät kuin verkkoalueilla, jotka sijaitsevat maalaiskunnissa. Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöiden toimintaa ja hinnoittelua.

Energiaverojen eli sähköverojen osuus muodostuu mitatun sähkönkulutuksen mukaisesti (snt/kWh) sisältäen energiaveron ja huoltovarmuusmaksun. Lisäksi kaikissa sähkölaskujen hinnoissa näkyy arvonlisävero.

 
Sähkön siirrosta huolehtii aina paikallinen verkkoyhtiö

Jokaisella alueella toimii oma paikallinen sähköverkkoyhtiö, jota ei voi itse valita. Verkkoyhtiöiden tehtävänä on ylläpitää, kehittää ja kunnostaa sähköverkkoa sähkömarkkinalain velvoitteiden mukaan, jotta sähkönsaanti alueella on turvattua olosuhteista riippumatta. Lisäksi verkkopalvelumaksuilla verkkoyhtiö kattaa mm. mittaukset, ilmoitukset mittarilukemista myyjäyhtiöille sekä tarjoaa asiakkailleen asiantuntevaa asiakaspalvelua ja nopeaa vian korjausta 24/7.

Sähkönmyyjän voi kilpailuttaa

Sähköenergian myynnin osuus on vapaasti kilpailutettavissa. Sopimusmuodot vaihtelevat mm. eri tuotantotapojen tai hinnoittelujen mukaan. Sähkönmyynnin kustannuksilla katetaan sähkön ostosta ja myynnistä aiheutuvia kustannuksia.

Sähkölasku yhdellä vai kahdella eri laskulla?

Jos kuluttaja tekee jakeluverkkoalueellamme sijaitsevalle käyttöpaikalle myyntisopimuksen, syntyy sähköntoimitussopimus, jolloin sähkönsiirtoa ja -myyntiä koskettavat kulut laskutetaan samalla laskulla.

Jos sopimus koskettaa vain sähkömyyjän kanssa tehtyä sähkönmyyntisopimusta, tulee kulutusta koskeva lasku vain myyjäyhtiöltä ja paikallinen sähkön siirtoyhtiö laskuttaa omalla laskullaan sähkönsiirron ja energiaverojen osuuden.

 
Lisätietoja löytyy myös Energiaviraston julkaisusta Tärkeää tietää sähkönjakelusta.