Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Korkea markkinatilanne jatkuu

Pohjoismaiden sähkömarkkinahinta on noussut voimakkaasti. Syynä tähän on ensisijaisesti EU-alueen voimakas maakaasun hinnan nousu sekä kasvanut sähkön kysyntä. Pohjoismaisen vesivoimavarannon hyöty jakaantuu laajemmalle, eikä sen vaikutus tässä markkinatilanteessa riitä painamaan sähkön hintaa edullisemmaksi. Vaikka uusiutuvaa energiaa tuottavien voimalaitosten tuotanto kasvaa, eivät ne yksin riitä kattamaan lisääntynyttä sähkön kysyntää. Kivihiiliperäisen sähköntuotannon kustannuksia ohjaava hiilidioksidin päästöoikeuksien hinta nostaa sähkön hintaa koko EU-alueella.

Olkiluoto 3 ydinvoimala käynnistynee tuotantokäyttöön kesällä 2022. Tämä tulee helpottamaan tilannetta markkinoilla ja siten myös määräaikaisten sopimusten hinnoissa vaikutus on huomioituna.
 
 
Toistaiseksi voimass olevia KestoWirta sopimuksia teemme tällä hetkellä vain Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n verkkoalueelle.